Aktualności

May 11 2017

KRUK kupi portfel miliarda złotych wierzytelności na atrakcyjnym rynku korporacyjnym w Rumunii

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na portfel wierzytelności korporacyjnych o wartości nominalnej 1,2 mld złotych w Rumunii.

Apr 28 2017

Zysk netto KRUKa wzrósł o jedną trzecią do ponad 80 mln złotych

Grupa KRUK, polski lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2017 roku:

Apr 11 2017

KRUK przyspiesza za granicą

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zainwestowała w 1 kwartale 2017 roku 215,1 mln złotych w nowe portfele wierzytelności. Spłaty od klientów wyniosły w tym czasie 309,7 mln złotych. Po raz pierwszy w historii, udział spłat z rynków zagranicznych był większy niż w Polsce.

Feb 28 2017

KRUK podsumowuje kolejny rok dynamicznego wzrostu

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2016 rok

Jan 17 2017

Kruk finalizuje dużą inwestycję we Włoszech

Grupa windykacyjna finalizuje czwartą dużą inwestycję na rynku włoskim. Jeszcze w styczniu przejmie od Banca IFIS portfel wierzytelności o wartości nominalnej blisko 3,3 mld zł.

Jan 10 2017

Miliardowy rok w KRUKu, czyli podsumowanie nakładów i spłat w 2016

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zainwestowała w 2016 roku 1,3 mld złotych w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,1 mld złotych. To najwięcej w historii działalności wrocławskiej spółki. Ponadto w 2016 roku KRUK osiągnął również rekordowy poziom spłat z portfeli własnych w wysokości 992 milionów złotych.

Dec 23 2016

KRUK wygrał kolejny przetarg we Włoszech

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności konsumenckich we Włoszech od Banca IFIS. Portfel składa się z ponad 73 tysięcy spraw o łącznej wartości nominalnej 3,3 miliarda złotych (750 mln euro). To czwarta raportowana inwestycja KRUKa na rynku włoskim od rozpoczęcia działalności w listopadzie ubiegłego roku.

Dec 20 2016

KRUK zamierza nabyć spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii

Grupa KRUK zamierza nabyć hiszpańską spółkę, z którą do tej pory współpracowała w ramach wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Transakcja ma przyspieszyć tempo rozwoju organizacji na nowym rynku.

Dec 16 2016

KRUK pozyska 215 mln zł na dalszy wzrost biznesu z emisji nowych akcji

KRUK pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 mln emisji nowych akcji serii G, przy cenie 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój Grupy KRUK, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Emisja jest przeprowadzana w formie oferty prywatnej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Decyzja o emisji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 listopada br. W ofercie wzięli udział polscy oraz zagraniczni inwestorzy.
Dec 06 2016

KRUK przydzielił 40 mln złotych obligacji. Redukcja wyniosła niemal 70 procent

Firma KRUK S.A., lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, przydzielił obligacje serii AF1 o wartości 40 milionów złotych. Była to pierwsza emisja w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 500 milionów złotych. Skuteczne zapisy złożyło ponad 900 inwestorów na kwotę ponad 125 milionów złotych. Redukcja wyniosła 68 procent.