Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  Kruk finalizuje dużą inwestycję we Włoszech

  2017-01-17

  Grupa windykacyjna finalizuje czwartą dużą inwestycję na rynku włoskim. Jeszcze w styczniu przejmie od Banca IFIS portfel wierzytelności o wartości nominalnej blisko 3,3 mld zł.

  Miliardowy rok w KRUKu, czyli podsumowanie nakładów i spłat w 2016

  2017-01-10

  Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zainwestowała w 2016 roku 1,3 mld złotych w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,1 mld złotych. To najwięcej w historii działalności wrocławskiej spółki. Ponadto w 2016 roku KRUK osiągnął również rekordowy poziom spłat z portfeli własnych w wysokości 992 milionów złotych.

  KRUK wygrał kolejny przetarg we Włoszech

  2016-12-23

  Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności konsumenckich we Włoszech od Banca IFIS. Portfel składa się z ponad 73 tysięcy spraw o łącznej wartości nominalnej 3,3 miliarda złotych (750 mln euro). To czwarta raportowana inwestycja KRUKa na rynku włoskim od rozpoczęcia działalności w listopadzie ubiegłego roku.

  KRUK zamierza nabyć spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii

  2016-12-20

  Grupa KRUK zamierza nabyć hiszpańską spółkę, z którą do tej pory współpracowała w ramach wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Transakcja ma przyspieszyć tempo rozwoju organizacji na nowym rynku.

  KRUK pozyska 215 mln zł na dalszy wzrost biznesu z emisji nowych akcji

  2016-12-16
  KRUK pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 mln emisji nowych akcji serii G, przy cenie 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój Grupy KRUK, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Emisja jest przeprowadzana w formie oferty prywatnej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Decyzja o emisji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 listopada br. W ofercie wzięli udział polscy oraz zagraniczni inwestorzy.

  KRUK przydzielił 40 mln złotych obligacji. Redukcja wyniosła niemal 70 procent

  2016-12-06

  Firma KRUK S.A., lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, przydzielił obligacje serii AF1 o wartości 40 milionów złotych. Była to pierwsza emisja w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 500 milionów złotych. Skuteczne zapisy złożyło ponad 900 inwestorów na kwotę ponad 125 milionów złotych. Redukcja wyniosła 68 procent.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
stockwatch.pl 2017-01-17 14:17 Kruk finalizuje dużą inwestycję we Włoszech
stockwatch.pl 2017-01-11 13:35 GPW rośnie, ale ryzyko korekty jest coraz większe, w grze KGHM i Kruk
stockwatch.pl 2016-12-23 11:33 Kruk wygrał kolejny duży przetarg na długi włoskich kredytobiorców
stockwatch.pl 2016-12-20 09:17 Kruk przejmuje spółkę windykacyjną w Hiszpanii
bankier.pl 2016-12-19 18:46 Kruk kupi spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii
stockwatch.pl 2016-12-16 08:48 Kruk sprzedaje 1 mln akcji w ramach oferty prywatnej
stockwatch.pl 2016-12-02 12:47 Kruk w jeden dzień uplasował emisję obligacji o wartości 40 mln zł
stockwatch.pl 2016-12-01 15:41 Kruk: Za kilka lat będziemy wiodącą na świecie firmą na rynku zarządzania wierzytelnościami
stockwatch.pl 2016-12-01 09:01 Kruk kupił w Hiszpanii duży portfel wierzytelności od Grupy Carrefour
stockwatch.pl 2016-11-30 15:47 W czwartek Kruk ruszy z piątą emisją obligacji w tym roku