Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK nabył miliardowy portfel we Włoszech

  2016-10-19

  Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zamknęła transakcję zakupu portfela od włoskiej Grupy UniCredit. Wartość nominalna portfela wynosi 940 mln euro (4 mld złotych).

  KRUK bardzo mocny po trzech kwartałach

  2016-10-11

  Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, w trzecim kwartale zrealizowała ponad 257 milionów złotych spłat z portfeli własnych i 701 mln zł od początku roku. KRUK dokonał też nowych inwestycji na czterech rynkach w Europie: nakłady wyniosły 205 milionów złotych w trzecim kwartale oraz 936 milionów złotych licząc od początku roku.

  KRUK sukcesem zamyka III program emisji obligacji publicznych

  2016-10-01

  KRUK 30 września przydzielił inwestorom obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności ostatniej oferowanej serii to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Łącznie na obligacje zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

  KRUK wygrał przetarg na miliardowy portfel we Włoszech

  2016-09-28

  Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela we Włoszech. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 930 milionów euro, czyli około 4 mld złotych.

  Solidna pierwsza połowa roku w KRUKu: dynamiczny wzrost spłat i rekordowe inwestycje na 6 rynkach Europy

  2016-08-30

  Grupa KRUK (GPW:KRU), polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku:

  Bank Światowy i Grupa KRUK zamknęły wspólną transkację nabycia największego portfela wierzytelności konsumenckich w Rumunii

  2016-08-18

  W dniu 16 sierpnia 2016 roku został spełniony ostatni warunek umowy z dnia 20 maja br. o nabyciu portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro od podmiotów z Grupy Eurobank. Konsorcjum złożone z Grupy KRUK oraz International Finance Corporation (część Banku Światowego) dokonało zapłaty ceny za portfel, a tym samym zakończyło kilkunastomiesięczny, wieloetapowy proces nabycia wierzytelności. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie rumuńska spółka należąca do Grupy KRUK – KRUK Romania SRL.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
http: 2016-10-19 18:44 Unicredit sprzedał 940 mln EUR złych długów Grupie Kruk
stockwatch.pl 2016-10-19 15:26 Kruk nabył miliardowy portfel we Włoszech
stockwatch.pl 2016-10-11 08:53 Kruk na nowe portfele wierzytelności wydał już blisko 1 mld zł
bankier.pl 2016-10-10 19:54 Kruk w III kw. wydał na portfele wierzytelności 205 mln zł
stockwatch.pl 2016-09-28 14:22 Kruk kupi wierzytelności we Włoszech o wartości nominalnej 4 mld zł
stockwatch.pl 2016-09-23 17:08 Kruk: Działamy w czołówce światowych firm z branży finansów
bankier.pl 2016-08-29 14:00 Kruk może do końca '16 wydać na zakup portfeli wierzytelności jeszcze 200-500 mln zł
stockwatch.pl 2016-08-29 12:31 Kruk z rekordowym poziomem spłat, ale niższym zyskiem
stockwatch.pl 2016-08-29 12:03 Wyniki finansowe i sygnały FED w centrum uwagi, w grze PKO BP i Kruk
bankier.pl 2016-08-29 11:03 Kruk spada prawie 7 proc. po słabszych wynikach