Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

  2019-04-11

  KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych.

  KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

  2019-03-28

  KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank.

  KRUK stawia na Zespół Wonga w Polsce

  2019-03-16

  KRUK podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów w wonga.pl sp. z.o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Zamknięcie transakcji będzie wymagać podpisania ostatecznej umowy przejęcia udziałów, a także otrzymania odpowiedniej zgody na dokonanie koncentracji.

  KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

  2019-03-08

  KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za cały 2018 rok:

  KRUK uplasował kolejną emisję obligacji

  2019-02-07

  KRUK w całości uplasował kolejną emisję publiczną obligacji serii AG2 . W ofercie obligacji o wartości do 25 mln zł wzięło udział 511 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 26,0 mln zł. Redukcja wyniosła 4%

  KRUK przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych

  2019-01-16

  Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK S.A. będą trwały od 24 stycznia do 5 lutego br. Wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę ponownie przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities. Wartość nominalna jednej obligacji i jednocześnie minimalny zapis wynoszą 100 zł.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
stockwatch.pl 2019-04-16 15:16 PZU Złota Jesień ujawnił się w akcjonariacie Kruka
stockwatch.pl 2019-04-16 15:16 OFE PZU Złota Jesień ujawnił się w akcjonariacie Kruka
parkiet.com 2019-04-15 05:07 Kruk z podciętymi skrzydłami
stockwatch.pl 2019-04-11 12:03 Kruk wydał 179 mln zł na pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld zł
parkiet.com 2019-04-10 13:29 Kruk w I kwartale zainwestował 179 mln zł
parkiet.com 2019-03-29 07:00 Kruk z finansowaniem
parkiet.com 2019-03-28 11:14 Kruk pozyskał 115 mln zł
money.pl 2019-03-27 16:16 Kruk przydzielił obligacje serii AE4 o wartości nominalnej 115 mln zł
stockwatch.pl 2019-03-25 15:30 Kruk wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 115 mln zł
money.pl 2019-03-25 14:54 Kruk wyemituje obligacje serii AE4 o wartości nominalnej do 115 mln zł