Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  Grupa KRUK podpisała umowę zakupu portfela na rynku wtórnym w Rumunii

  2019-06-11

  InvestCapital LTD, spółka należąca do Grupy KRUK, podpisała umowę na zakup portfela wierzytelności od Getback Recovery S.R.L. na rynku rumuńskim. Portfel stanowi część wierzytelności nieregularnych, głównie konsumenckich, posiadanych przez sprzedającego w Rumunii. Cena za portfel wyniosła 41 mln lejów rumuńskich (37 mln zł).

  KRUK podpisał umowę przejęcia Wonga

  2019-05-02

  KRUK podpisał umowę przejęcia 100 proc. udziałów w wonga.pl sp. z o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Wcześniej, zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Dobry początek roku dla KRUKa

  2019-04-25

  KRUK opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 roku:

  KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

  2019-04-11

  KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych.

  KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

  2019-03-28

  KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank.

  KRUK stawia na Zespół Wonga w Polsce

  2019-03-16

  KRUK podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów w wonga.pl sp. z.o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Zamknięcie transakcji będzie wymagać podpisania ostatecznej umowy przejęcia udziałów, a także otrzymania odpowiedniej zgody na dokonanie koncentracji.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
money.pl 2019-06-12 16:32 Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł
stockwatch.pl 2019-06-10 12:49 Kruk przejmie portfel wierzytelności GetBacku w Rumunii
parkiet.com 2019-06-10 09:42 Kruk dogadał się z GetBackiem
forsal.pl 2019-06-10 08:56 Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł
bankier.pl 2019-06-10 07:55 Kruk kupił od GetBacku portfel wierzytelności na rynku rumuńskim
money.pl 2019-06-03 16:36 Kruk wyemituje 6-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 35 mln zł
parkiet.com 2019-05-31 05:00 Regulacje. Kruk musiał ulec nadzorcy
parkiet.com 2019-05-29 19:07 Kruk na wniosek KNF modyfikuje cel strategiczny
stockwatch.pl 2019-05-22 08:59 KRUK – analiza techniczna na życzenie [aktualizacja]
stockwatch.pl 2019-05-13 15:29 Dwóch członków zarządu Kruka sprzedało akcje, by zrealizować prywatne cele