Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK z zatwierdzonym prospektem obligacji publicznych

  2018-04-16

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt V Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 500 mln zł.

  KRUK finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech

  2018-04-16

  KRUK podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech. Transakcja wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Docelowo, w ciągu kilku miesięcy, KRUK będzie posiadał sto procent udziałów w spółce

  KRUK zwiększa inwestycje w Polsce

  2018-04-10

  KRUK w pierwszym kwartale 2018 roku zainwestował ponad 125 milionów złotych, z czego dwie trzecie w Polsce, w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 600 mln złotych. Kwota nie zawiera portfeli z dwóch przetargów wygranych przez Grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln złotych. Równocześnie spłaty od klientów z portfeli własnych wyniosły w tym czasie 362 miliony złotych, o 17 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

  KRUK skuteczny w kolejnym przetargu

  2018-03-29

  KRUK wygrał kolejny przetarg na zakup dwóch portfeli wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce. Pierwszy portfel o wartości nominalnej 147 mln zł obejmuje wierzytelności konsumenckie. Drugi to portfel korporacyjny o wartości nominalnej 187 mln zł. To drugi duży przetarg wygrany przez KRUKa w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych i SME o nominale prawie 400 mln zł od banku BGŻ BNP Paribas.

  KRUK chce przejąć spółkę i rozwinąć biznes inkaso we Włoszech

  2018-03-28

  KRUK otrzymał informację o przyjęciu oferty wiążącej nabycia 51% procent udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Transakcja przyśpieszy rozwój KRUKa w atrakcyjnym segmencie zarządzania wierzytelnościami na zlecenie we Włoszech, szacowanym na około 700-800 mln euro przychodów rocznie.

  KRUK kupi duży portfel w Polsce

  2018-03-23

  KRUK S.A. zwyciężyła w przetargu na duży portfel od polskiego banku. Składa się on z wierzytelności detalicznych oraz SME. Wartość nominalna portfela to prawie 400 mln zł, z czego 70% to sprawy detaliczne. Pod względem nakładów to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w Polsce, która pod względem ceny nie odbiega od średnich cen dla portfeli konsumenckich.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
stockwatch.pl 2018-04-19 10:24 Problemy GetBacku i debiut OncoArendi w centrum uwagi na GPW
bankier.pl 2018-04-18 18:15 Kruk wypłaci 5 zł dywidendy na akcję
stockwatch.pl 2018-04-18 18:00 Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 5 zł dywidendy na akcję
stockwatch.pl 2018-04-17 10:46 Ważą się losy GetBack, GPW czeka na nowe impulsy
stockwatch.pl 2018-04-16 16:11 Kruk dostał zielone światło od KNF na kolejne publiczne emisje obligacji
bankier.pl 2018-04-16 14:55 Kruk finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech
stockwatch.pl 2018-04-16 12:28 DM BDM podniósł zalecenie dla Kurka i wycenę akcji do ponad 300 zł
stockwatch.pl 2018-04-13 12:51 Dystrybutorzy IT i GetBack w centrum uwagi. W Stanach rusza sezon wyników
stockwatch.pl 2018-04-10 14:17 Kruk zainwestował 125 mln zł w portfele wierzytelności w I kwartale
stockwatch.pl 2018-04-06 08:32 Analiza techniczna czterech misiów wybudzonych z zimowego snu