Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK rusza z pierwszą emisją obligacji pod VII Programem obligacji

  2020-09-07

  7 września 2020 roku KRUK podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AK1 (Obligacje). Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 25 mln złotych. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 4,8 punktu procentowego w skali roku. Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ oraz Ipopema Securities. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Akcjonariusze KRUK S.A. zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji

  2020-09-01

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 zatwierdziło wynik Spółki za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Akcjonariusze zdecydowali również o wypłacie zysku za 2019 rok w formie skupu akcji. Poprawa  wyników w 2 kwartale 2020 pomogła w podjęciu decyzji o przeznaczeniu części zysku za 2019 rok w wysokości 95 mln zł na wypłatę dla akcjonariuszy. Akcje będą skupywane po 350 zł.

  W 2 kwartale KRUK wypracowuje 43 mln zł zysku netto i zamyka 1 półrocze 2020 z EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł

  2020-08-28

  KRUK opublikował raport za 1 półrocze 2020 roku. Zysk netto w 2 kwartale 2020 wyniósł 43 mln zł, a w ujęciu półrocznym KRUK zmniejszył stratę do kwoty – 19 mln zł.  Konsensus PAP złożony z 6 biur maklerskich przewidywał średni wynik netto za 2 kwartał na poziomie 4,2 mln zł. Na poprawę wyniku kwartał do kwartału wpłynęła przede wszystkim mniejsza niż na koniec 1 kwartału 2020 roku ujemna aktualizacja wartości portfeli nabytych (-74 mln zł do -125 mln zł) oraz zrealizowane oszczędności. KRUK w 2 kwartale 2020 roku zredukował koszty operacyjne o 26 mln zł względem kwartału poprzedniego oraz o 41 mln zł w porównaniu do budżetu. Jednocześnie Spółka wypracowała EBITDA gotówkową w wysokości 591 mln zł, więcej o 5% względem pierwszej połowy roku 2019. 

  KNF daje zielone światło dla publicznych emisji obligacji KRUKa

  2020-08-24

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej ze wszystkich serii nie wyższej niż 700 mln zł, który został złożony 21 kwietnia 2020 roku.

  KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

  2020-07-28

  Zarząd KRUK S.A. 27 lipca 2020 roku podjął decyzję o zamiarze rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 rok na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję.

  Spłaty w II kwartale 2020 roku wyniosły 417 mln zł

  2020-07-13

  Spłaty z portfeli posiadanych przez Grupę KRUK wyniosły za całe pierwsze półrocze 2020 roku 894 mln zł, czyli o 2% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku. Jednocześnie, w pierwszym półroczu każdy z rynków, na którym operacyjnie działa KRUK, został dotknięty przez COVID-19, w różnym stopniu przez samą pandemię jak i wynikające z niej ograniczenia. W konsekwencji wyższy wynik pierwszego półrocza o 2% w zestawieniu z 2019 rokiem to przede wszystkim efekt rekordowego I kwartału. Łączna wartość spłat w II kwartale 2020 wyniosła 417 mln zł i jest o 7 % niższa, niż wynik II kwartału w roku ubiegłym i o 13% niższa od spłat I kwartału 2020 roku.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
stockwatch.pl 2020-09-25 12:08 Kruk uplasował emisję obligacji za 25 mln zł. Redukcja zapisów przekroczyła 60 proc.
stockwatch.pl 2020-09-09 16:33 BM mBanku wycenił Kruka na blisko 3,5 mld zł
stockwatch.pl 2020-09-07 19:29 Kruk oferuje obligacje oprocentowane na 4,8 proc. w skali roku
stockwatch.pl 2020-09-03 18:13 Kruk uruchamia nowy program emisji obligacji. We wrześniu zaoferuje papiery za 25 mln zł
stockwatch.pl 2020-09-02 17:16 Kruk: Skup akcji jest formą wypłaty dywidendy. Liczymy, że zapiszą się wszyscy akcjonariusze
stockwatch.pl 2020-09-01 08:39 Kosztowa poduszka – omówienie sprawozdania finansowego Kruk SA po II kw. 2020 r.
stockwatch.pl 2020-08-31 21:39 Kruk odkupi od swoich akcjonariuszy akcje po rekordowym kursie
parkiet.com 2020-08-29 10:56 Kruk wychodzi na prostą
stockwatch.pl 2020-08-28 14:26 Kruk nie wyklucza emisji obligacji publicznych we wrześniu br.
stockwatch.pl 2020-08-28 13:38 Kruk odrabia „covidowe straty”, a kurs akcji wraca do poziomów z końca lutego