Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  Wzrost w oparciu o zdrowe fundamenty

  2018-04-26

  KRUK opublikował wyniki finansowe w 1 kwartale 2018 roku:

  KRUK z zatwierdzonym prospektem obligacji publicznych

  2018-04-16

  Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt V Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 500 mln zł.

  KRUK finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech

  2018-04-16

  KRUK podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech. Transakcja wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Docelowo, w ciągu kilku miesięcy, KRUK będzie posiadał sto procent udziałów w spółce

  KRUK zwiększa inwestycje w Polsce

  2018-04-10

  KRUK w pierwszym kwartale 2018 roku zainwestował ponad 125 milionów złotych, z czego dwie trzecie w Polsce, w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 600 mln złotych. Kwota nie zawiera portfeli z dwóch przetargów wygranych przez Grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln złotych. Równocześnie spłaty od klientów z portfeli własnych wyniosły w tym czasie 362 miliony złotych, o 17 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

  KRUK skuteczny w kolejnym przetargu

  2018-03-29

  KRUK wygrał kolejny przetarg na zakup dwóch portfeli wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce. Pierwszy portfel o wartości nominalnej 147 mln zł obejmuje wierzytelności konsumenckie. Drugi to portfel korporacyjny o wartości nominalnej 187 mln zł. To drugi duży przetarg wygrany przez KRUKa w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych i SME o nominale prawie 400 mln zł od banku BGŻ BNP Paribas.

  KRUK chce przejąć spółkę i rozwinąć biznes inkaso we Włoszech

  2018-03-28

  KRUK otrzymał informację o przyjęciu oferty wiążącej nabycia 51% procent udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Transakcja przyśpieszy rozwój KRUKa w atrakcyjnym segmencie zarządzania wierzytelnościami na zlecenie we Włoszech, szacowanym na około 700-800 mln euro przychodów rocznie.