Wykresy techniczne

Komunikaty i raporty

Profil działalności spółki

Firma KRUK S.A. została założona w 1998 r. Niezmiennie od kilku lat to największy podmiot na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami – multioperator windykacyjny, który w swojej Grupie posiada spółkę zajmującą się windykacją polubowną wierzytelności konsumenckich i gospodarczych (KRUK S.A.). Spółka posiada również uprawniania do serwisowania wierzytelności sekurytyzowanych przez fundusze sekurytyzacyjne.

  KRUK wrócił na rynek obligacji

  2018-10-16

  KRUK zakończył prywatną emisję i dokonał przydziału obligacji serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p. Oferującym obligacje w imieniu emitenta był mBank S.A.. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała papiery w euro) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku.

  Mocne inwestycje KRUKa w trzecim kwartale

  2018-10-10

  KRUK zanotował bardzo dobry kwartał pod kątem inwestycji w portfele wierzytelności. W okresie od lipca do września 2018 roku Grupa zainwestowała 647 mln złotych w portfele wierzytelności i jest to jeden z najlepszych kwartałów w historii. W tym roku KRUK zainwestował już 1,05 mld złotych, czyli więcej niż w całym 2017 roku.

  KRUK kupił duży portfel konsumencki w Rumunii

  2018-10-04

  KRUK podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln złotych. Portfel będzie serwisowany przez KRUK Romania SRL. 

  KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

  2018-09-09

  KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku:

  KRUK wygrywa przetarg na duży portfel we Włoszech

  2018-09-03

  KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności niezabezpieczonych od jednej z włoskich instytucji finansowych. Wartość nominalna portfela wynosi ponad 300 mln euro, czyli 1,3 mld złotych.

  KRUK przejmie kolejne portfele w Polsce

  2018-08-24

  KRUK otrzymał informację o wygranej w przetargu na dwa portfele wierzytelności od jednego z banków w Polsce. Łączna wartość nominalna portfeli to prawie 500 mln zł. Pierwszy z nich obejmuje wierzytelności konsumenckie o łącznej wartości nominalnej 274 mln zł. Drugi to portfel zawierający sprawy MŚP z wartością nominalną 214 mln zł.

W mediach

Źródło Data Publikacji Tytuł wiadomości
stockwatch.pl 2018-10-17 12:47 9 znanych spółek giełdowych z biznesem na przeglądzie
stockwatch.pl 2018-10-15 16:31 Kruk wrócił na rynek obligacji Spółka pozyskała 35 mln zł w prywatnej emisji
stockwatch.pl 2018-10-10 12:34 WIG20 mocno w dół, mWIG40 koryguje spadki
stockwatch.pl 2018-10-10 09:48 Mocne inwestycje Kruka w trzecim kwartale
stockwatch.pl 2018-10-04 09:17 Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności w Rumunii o wartości 230 mln zł
stockwatch.pl 2018-09-24 13:37 Zielony debiut GPW w gronie rynków rozwiniętych, w grze Orlen, CCC i Kruk
stockwatch.pl 2018-09-21 17:00 DM mBanku zaleca kupno akcji Kruka z ceną docelową 292,77 zł za sztukę
stockwatch.pl 2018-09-19 22:14 P. Krupa: Moja wiara w Kruka jest niezmienna [RELACJA Z CZATU]
stockwatch.pl 2018-09-14 14:24 Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro
stockwatch.pl 2018-09-10 18:32 mWIG40 przerwał czarną serię, gorąco na JSW i Polimeksie-Mostostalu