Mar 19 2018

Kruk TV

15 maja 2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK SA

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2016 rok

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2016 roku

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2015 rok

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 3 kwartały 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący nakładów i wpłat w pierwszej połowie 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników finansowych po I kw. 2015 r.

 

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za I kw. 2015r. wer. ang.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do dotyczący rekordowych wpłat w I kw. 2015r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników za 2014r. Grupy Kruk

 

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za 2014r. Grupy Kruk