Aktualności

Mar 24 2016

Sukces rekordowej emisji obligacji KRUKa

KRUK 24 marca zakończył kolejną publiczną emisję obligacji [seria AB1] na rynku publicznym. Spółka przydzieliła inwestorom papiery o rekordowe łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. 979 inwestorów złożyło łączne zapisy na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81%.

Mar 14 2016

Analitycy DM Vestor podwyższają cenę docelową dla Kruka

Analitycy domu maklerskiego Vestor w ostatnim raporcie podwyższyli cenę docelową dla akcji Kruka do poziomu 204 zł i podtrzymują rekomendację neutralnie. Motorem wzrostu wyników ma być ekspansja geograficzna i sprawdzony model biznesowy.

Mar 07 2016

KRUK rozwija skrzydła w Europie i odnotowuje bardzo dobre wyniki

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2015 rok.

Mar 03 2016

KRUK trafi do indeksów FTSE Emerging Markets

Decyzją FTSE Russell, spółka KRUK, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zostanie włączona do indeksów FTSE Small Cap oraz FTSE AllCap (LMS). Indeksy publikowane przez FTSE Russell od 1962 roku są benchmarkiem wykorzystywanym przez wszystkie dziesięć największych banków inwestycyjnych oraz niemal wszystkie największe fundusze inwestycyjne na świecie. Wcześniej, w grudniu 2015 roku spółka została włączona do indeksu MSCI Poland.

Feb 27 2016

Zarząd KRUKa zarekomenduje dywidendę z zysku 2015 roku

Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. W przypadku akceptacji ze strony akcjonariuszy, będzie to drugi rok z rzędu, kiedy KRUK wypłaci dywidendę. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 1,5 zł na jedną akcję.

Jan 08 2016

825 mln zł spłat – rekordowy kwartał i cały rok KRUKa

W 2015 roku spłaty z portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK wyniosły 825 mln zł, czyli 116% wyniku 2014 roku. W samym 4 kwartale spłaty wyniosły 220 mln zł, o 7% więcej niż w 3 kwartale 2015 roku. Nakłady na portfele nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym czwartym kwartale. Nakłady w 2015 roku nie obejmują umowy inwestycyjnej zakupu portfela od P.R.E.S.C.O. Group z ceną do 217 mln zł.

Dec 23 2015

KRUK i P.R.E.S.C.O. podpisały umowę przejęcia udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l

Grupa KRUK oraz P.R.E.S.C.O. podpisały umowę inwestycyjną obejmującą przejęcie przez KRUK S.A. 100% udziałów w spółce Presco Investments S. à.r.L., posiadającej wraz z funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ portfel wierzytelności na rynku polskim. Portfel zawiera 2 miliony spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych. Cena za przejęcie udziałów Presco Investments wynosi 216,8 mln zł i zostanie pomniejszona o korekty uzgodnione w umowie, obejmujące między innymi spłaty z portfela w ustalonym okresie.

Dec 03 2015

KRUK wygrał pierwszy przetarg we Włoszech!

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od włoskiego banku UBI (Unione di Banche Italiane). Wartość nominalna portfela wynosi 83 mln euro, czyli około 357 mln złotych. To historyczny bo pierwszy portfel, który KRUK wygrał na włoskim rynku.  

Nov 26 2015

Duże zainteresowanie obligacjami publicznymi KRUKa

KRUK z sukcesem zakończył kolejną emisję obligacji serii W2 na rynku publicznym i przydzielił inwestorom papiery o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Ich termin zapadalności wynosi 5 lat przy oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę 2,9 p.p. Oferta przeprowadzona przez konsorcjum Domu Maklerskiego BDM oraz Domu Maklerskiego PKO BP spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, a redukcja wyniosła 85%.

Nov 17 2015

KRUK – Kurs na zysk

KRUK po raz kolejny zaoferuje obligacje publiczne, których oprocentowanie wyniesie 4,63%*. Zapisy na obligacje serii W2 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wyniesie 30 mln zł. Podobnie jak w poprzednich emisjach, publiczna oferta obligacji została przygotowana z myślą o inwestorach indywidualnych.