Serwis informacyjny
Partner Serwisu StockWatch.pl
menu

KRUK chce podzielić się zyskiem za 2019 rok z akcjonariuszami

Zarząd KRUK S.A. 27 lipca 2020 roku podjął decyzję o zamiarze rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia części zysku netto Spółki za 2019 rok na skup akcji własnych Spółki po cenie 350 zł za jedną akcję w celu ich umorzenia lub na wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na jedną akcję.

W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy KRUK wyniósł 277 mln zł, a zysk KRUK S.A. 386 mln zł, z czego 95 mln zł zarząd Spółki chce przeznaczyć dla akcjonariuszy. Rekomendując wypłatę części zysku netto Spółki za rok 2019, zarząd uwzględnił w szczególności aktualną sytuację finansową i płynnościową Spółki, mniejszą aktywność inwestycyjną w 2020 roku, cele strategiczne Spółki, a także sytuację w Polsce i na świecie związaną z epidemią wirusa COVID-19.

KRUK, będąc spółką giełdową od 2011 roku, wypłacił 288 mln zł dywidendy w okresie od 2015 do 2019 roku.

KRUK w 2019 roku wypracował solidny wynik, którym chcemy podzielić się z naszymi akcjonariuszami. Przypomnę, że robimy to co roku już od pięciu lat. Oczywiście pandemia COVID-19, zmusiła nas do dłuższej analizy przed podjęciem ostatecznej decyzji co do rekomendacji zarządu. Stabilna sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy na koniec II kwartału 2020 roku pozwoliły nam na pozytywną decyzję w sprawie rekomendacji poddziału zyskukomentuje Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.Co do samego sposobu dystrybucji środków, to w obecnej sytuacji proponujemy przeprowadzić skup akcji celem ich umorzenia, a dopiero jako alternatywę rozważyć wypłatę zwykłej dywidendy. Przy takim skupie akcji, będącym de facto dywidendą, cena za akcje w naszej opinii powinna być atrakcyjna dla wszystkich akcjonariuszy. Dlatego zaproponowana cena 350 zł za akcję nie będzie wykluczała tych, którzy zainwestowali w Spółkę przy maksymalnym historycznym kursie. Jednocześnie skup będzie dawał dodatkowe korzyści, tj.: dostarczenie płynności na rynku, wyższą kwotę netto z transakcji dla indywidualnych akcjonariuszy czy pośrednio wzmocnienie kursu akcji KRUKa – dodaje Piotr Krupa. – Rekomendujemy, aby łączna wartość skupu wyniosła 95 mln zł, co oznaczałoby skupienie 271 tys. sztuk akcji. Oczekujemy, że zapisze się 100% akcjonariuszy. Skup chcemy przeprowadzić niezwłocznie po Walnym Zgromadzeniu i zakończyć go nie później niż w listopadzie tego roku. Uważamy, że przedłożona propozycja jest najlepszą opcją zarówno dla akcjonariuszy jak i dla Grupy KRUK. Oczywiście to akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu zdecydują o samym skupie i jego warunkach.  W alternatywie pozostaje wypłata standardowej dywidendy, która przy proponowanej kwocie 95 mln zł do podziału, dawałaby akcjonariuszom 5 zł za akcję. Tę decyzję jednak pozostawiam już akcjonariuszom. 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 roku, kiedy ostatecznie zostanie podjęta decyzja w sprawie podziału zysku za 2019 rok. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez zarząd Spółki.