Serwis informacyjny
Partner Serwisu StockWatch.pl
menu
Wykres KRUK od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Profil działalności spółki

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Została założona w 1998 r. jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzą 23 podmioty powiązane kapitałowo, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Operacyjnie Grupa jest obecna w Polsce, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Czechach i w Słowacji, ponadto posiada aktywa w Niemczech.

KRUK w dniu 9 listopada 2022 podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN1.

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym opublikował wyniki po 3 kwartałach 2022, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami.

Zarząd KRUK S.A. w dniu dzisiejszym poinformował, że wstępny szacunkowy zysk netto Grupy KRUK za 3 kwartały 2022 wynosi 677 mln zł.

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 3 kwartale 2022 roku ponad 648 mln zł, tj. o 18 proc. więcej niż w 3 kwartale 2021 roku. Spłaty za pierwsze 3 kwartały wyniosły łącznie 1 928 mln zł, więcej o 19 proc. r/r.

Zarząd KRUK SA w dniu dzisiejszym opublikował wyniki za 1 półrocze 2022, które były zgodne ze wstępnymi szacunkami.

KRUK poinformował o wygraniu przez podmiot zależny KRUKa na rynku włoskim przetargu na zakup 3 portfeli wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 403 mln zł ( ok. 85,5 mln euro).