Serwis informacyjny
Partner Serwisu StockWatch.pl
menu
Wykres KRUK od TradingView
Wykresy w StockWatch.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Profil działalności spółki

Grupa KRUK jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej. Została założona w 1998 r. jako mała, kilkunastoosobowa firma z Wrocławia. Obecnie Grupę tworzą 23 podmioty powiązane kapitałowo, które oferują kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług. Operacyjnie Grupa jest obecna w Polsce, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Czechach i w Słowacji, ponadto posiada aktywa w Niemczech.

KRUK w dniu 1 lutego 2023 roku podał do publicznej wiadomości Ostateczne Warunki Emisji obligacji serii AN3.

Spłaty z portfeli nabytych przez Grupę KRUK wyniosły w 2022 łącznie 2,6 mld zł, więcej o 18 proc. r/r.

KRUK w dniu dzisiejszym poinformował, że przydzielił 120 mln PLN niezabezpieczonych obligacji serii AL3.

KRUK poinformował o zawarciu z podmiotami z Grupy CRIF umowy, której przedmiotem jest sprzedaż 100 proc. akcji spółki ERIF BIG oraz 100 proc. udziałów w spółce EBS Sp. z o.o.

KRUK poinformował o przydzieleniu 10 mln PLN obligacji serii AN2.

W dniu 12 grudnia 2022 KRUK poinformował o zawarciu na rynku włoskim z podmiotami z grupy UniCredit S.p.A. z siedzibą w Mediolanie umów nabycia portfeli wierzytelności.