Aktualności

Jan 10 2017

Miliardowy rok w KRUKu, czyli podsumowanie nakładów i spłat w 2016

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zainwestowała w 2016 roku 1,3 mld złotych w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,1 mld złotych. To najwięcej w historii działalności wrocławskiej spółki. Ponadto w 2016 roku KRUK osiągnął również rekordowy poziom spłat z portfeli własnych w wysokości 992 milionów złotych.

Dec 23 2016

KRUK wygrał kolejny przetarg we Włoszech

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności konsumenckich we Włoszech od Banca IFIS. Portfel składa się z ponad 73 tysięcy spraw o łącznej wartości nominalnej 3,3 miliarda złotych (750 mln euro). To czwarta raportowana inwestycja KRUKa na rynku włoskim od rozpoczęcia działalności w listopadzie ubiegłego roku.

Dec 20 2016

KRUK zamierza nabyć spółkę zarządzającą wierzytelnościami w Hiszpanii

Grupa KRUK zamierza nabyć hiszpańską spółkę, z którą do tej pory współpracowała w ramach wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Transakcja ma przyspieszyć tempo rozwoju organizacji na nowym rynku.

Dec 16 2016

KRUK pozyska 215 mln zł na dalszy wzrost biznesu z emisji nowych akcji

KRUK pozyska 215 mln zł w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu na 1 mln emisji nowych akcji serii G, przy cenie 215 zł za akcję. Środki z emisji będą przeznaczone na rozwój Grupy KRUK, szczególnie na dalszą budowę biznesu w Europie Zachodniej. Emisja jest przeprowadzana w formie oferty prywatnej bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Decyzja o emisji została w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 listopada br. W ofercie wzięli udział polscy oraz zagraniczni inwestorzy.
Dec 06 2016

KRUK przydzielił 40 mln złotych obligacji. Redukcja wyniosła niemal 70 procent

Firma KRUK S.A., lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, przydzielił obligacje serii AF1 o wartości 40 milionów złotych. Była to pierwsza emisja w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 500 milionów złotych. Skuteczne zapisy złożyło ponad 900 inwestorów na kwotę ponad 125 milionów złotych. Redukcja wyniosła 68 procent.

Dec 02 2016

Inwestorzy wyczerpali pulę obligacji KRUKa już w pierwszym dniu oferty

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami, z sukcesem zamyka pierwszą ofertę w ramach IV Programu Obligacji Publicznych. KRUK uplasował obligacje o wartości przekraczającej 40 milionów złotych w ciągu pierwszego dnia zapisów. Oferta potrwa jeszcze do końca piątku, 2 grudnia.

Nov 30 2016

KRUK sfinalizował nabycie portfela od Grupy Carrefour w Hiszpanii

Grupa KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii od podmiotu Grupy Carrefour – Servicios Financieros Carefour, E.F.C. o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln złotych).

Nov 30 2016

KRUK startuje z IV Programem Emisji Obligacji

1 grudnia rozpoczną się zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach IV Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Zapisy potrwają do wyczerpania puli oferowanych obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 40 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 4,88%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.) Współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM oraz Dom Maklerski mBanku.

Nov 23 2016

KRUK wygrał przetarg na portfel w Hiszpanii i istotnie zwiększy skalę działalności

Grupa KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup drugiego portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln złotych). To druga inwestycja KRUKa w Hiszpanii, ale o wiele ważniejsza pod względem wielkości portfela oraz zainwestowanej kwoty.

Nov 07 2016

KRUK finalizuje nabycie spółki na rynku włoskim

KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l., z którą od kilku miesięcy współpracował w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki wesprze rozbudowę Grupy KRUK we Włoszech. Przychody nabytej spółki w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych.