May 31 2015

Kruk TV

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2016 roku

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2015 rok

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 3 kwartały 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący nakładów i wpłat w pierwszej połowie 2015 r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników finansowych po I kw. 2015 r.

 

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za I kw. 2015r. wer. ang.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do dotyczący rekordowych wpłat w I kw. 2015r.

 

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników za 2014r. Grupy Kruk

 

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za 2014r. Grupy Kruk