May 30 2020

Kruk TV

28 maja 2020 r. Komentarz Piotra Krupy do wyników Kruk SA po I kw. 2020 r.

30 kwietnia 2020 r. Zmiany w zarządzie Kruk SA

19 marca 2020 r. Piotr Krupa, Prezes KRUK SA o sytuacji operacyjnej spółki w czasach epidemii koronawirusa

15 maja 2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK SA

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2016 rok

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2016 roku

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2015 rok

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 3 kwartały 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący nakładów i wpłat w pierwszej połowie 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników finansowych po I kw. 2015 r.

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za I kw. 2015r. wer. ang.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do dotyczący rekordowych wpłat w I kw. 2015r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników za 2014r. Grupy Kruk

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za 2014r. Grupy Kruk