Nov 05 2020

Kruk TV

05 listopada 2020 r. Komentarz Piotra Krupy do wyników Kruk SA po III kw. 2020 r.

 

 

28 maja 2020 r. Komentarz Piotra Krupy do wyników Kruk SA po I kw. 2020 r.

30 kwietnia 2020 r. Zmiany w zarządzie Kruk SA

19 marca 2020 r. Piotr Krupa, Prezes KRUK SA o sytuacji operacyjnej spółki w czasach epidemii koronawirusa

15 maja 2017 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRUK SA

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2016 rok

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2016 roku

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 2015 rok

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 3 kwartały 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący wyników za 1 półrocze 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy dotyczący nakładów i wpłat w pierwszej połowie 2015 r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników finansowych po I kw. 2015 r.

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za I kw. 2015r. wer. ang.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do dotyczący rekordowych wpłat w I kw. 2015r.

Komentarz Prezesa Zarządu Piotra Krupy do wyników za 2014r. Grupy Kruk

Komentarz CFO Michała Zasępy do wyników za 2014r. Grupy Kruk