Jul 04 2017

Kruk pozyskał 250 mln euro kredytu na zagraniczną ekspansję

Grupa Kruk podpisała umowę kredytu rewolwingowego, po raz pierwszy w strukturze z międzynarodowym konsorcjum czterech banków: norweskim DNB Bankiem oraz mającymi siedziby w Polsce: Bankiem Zachodnim WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim.

Kredyt dostępny w maksymalnej wysokości 250 mln euro ma charakter wielowalutowy, z walutą bazową euro i może być przeznaczony na zakup lub refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności na rynkach europejskich poza Polską.

– To niezwykle ważna umowa w kontekście naszego dynamicznego rozwoju w Europie i niemal potrojenie dostępności naszych linii kredytowych. Poziom pozyskanego finansowania nie jest przypadkowy i odpowiada wysokiej podaży wierzytelności w krajach, w których działamy. Elastyczne i efektywne kosztowo źródło środków na zakup pakietów to kolejny element budujący naszą przewagę konkurencyjną. Jednocześnie będzie to naturalne narzędzie zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez dopasowanie struktury aktywów i pasywów. W przyszłości finansowanie będzie mogło być rozwijane w zależności od naszych potrzeb. To kolejny ważny dzień w naszej historii – współpraca z Bankiem Światowym po stronie inwestycji, zainteresowanie analityków dużych banków inwestycyjnych, a teraz umowa kredytowa z międzynarodowym konsorcjum banków pokazują, że Kruk trafił do najwyższej ligi instytucji finansowych na świecie – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk

Grupa Kruk kontynuuje dywersyfikację geograficzną biznesu. W pierwszym kwartale 2017 roku zainwestował 214 mln zł, z czego 90 proc. zostało dokonane na rynkach zagranicznych. Spłaty z zagranicznych portfeli wierzytelności w tym okresie po raz pierwszy w historii przekroczyły spłaty z rynku polskiego.

– Dostęp do kapitału nie stanowi dla nas ograniczenia w zakupie polskich i zagranicznych portfeli wierzytelności. Nowa umowa istotnie zwiększa potencjał Kruka do kontynuacji dywersyfikacji geograficznej – Polska pozostanie bardzo ważnym rynkiem dla nas, choć jej udział w szybko rosnącym portfelu powinien naturalnie maleć w dłuższym terminie – dodał Piotr Krupa.

Grupa Kruk posiada miejsce na bilansie na dalszą ekspansję i zwiększanie poziomu inwestycji w portfele wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 1 kwartału 2017 roku wyniósł 1,1x i utrzymuje się w okolicach najniższego poziomu w ostatnich latach. KRUK równolegle rozwija kilka źródeł finansowania, obejmujące kredyty bankowe i obligacje. Wartość dostępnych linii kredytowych na koniec I kwartału 2017 roku wynosiła 0,7 mld zł, a wartość obligacji pozostających do wykupu 1,2 mld zł.