Sep 27 2013

KRUK kupił za 61,7 mln zł wierzytelności od Credit Agricole

Fundusz inwestycyjny PROKURA NS FIZ z Grupy KRUK nabył za cenę 61,7 mln zł od banku Credit Agricole Bank Polska pakiet dwóch portfeli wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej 358,4 mln zł. Umowa pomiędzy funduszem a bankiem została podpisana 27 września br. O wygranej licytacji na zakup ww. wierzytelności KRUK informował 6 września br.

Zgodnie z zapowiedziami Grupa KRUK aktywnie uczestniczy w przetargach na zakupy wierzytelności. Wrześniowa inwestycja w pakiety nabyte od Credit Agricole Bank Polska stanowi 1/3 inwestycji poczynionych w pierwszych sześciu miesiącach br. Nie jest to jednocześnie jedyna transakcja Grupy KRUK w trzecim kwartale. Pełna informacja o wartości nominalnej nabytych wierzytelności oraz nakładach na pakiety nabyte przez spółki Grupy KRUK w trzecim kwartale br. zostanie przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym, który ukaże się do 10 października 2013 roku.

W pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała ponad 184 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 1,64 mld zł. Łącznie w pierwszym półroczu 2013 roku Grupa KRUK kupiła 26 portfeli wierzytelności: 7 w Polsce, 11 w Rumuni oraz 8 w Czechach i na Słowacji. W porównaniu do pierwszego półrocza 2012 roku nakłady na zakup pakietów wierzytelności w pierwszym półroczu tego roku wzrosły dwukrotnie. Dla przypomnienia Grupa KRUK nabyła w pierwszym półroczu 2012 roku pakiety wierzytelności za 96 mln zł o wartości nominalnej 1,1 mld zł.