Aktualności

Nov 02 2016

Rekordowe inwestycje dodają skrzydeł

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za okres 1-3 kw. 2016 roku:

Oct 29 2016

KRUK S.A. zamierza nabyć firmę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech

KRUK zamierza nabyć spółkę na rynku włoskim, z którą od kilku miesięcy współpracuje w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki ma wesprzeć rozbudowę firmy KRUK we Włoszech. Przychody spółki, którą chce przejąć KRUK, w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych. Podpisanie umowy nabycia włoskiej firmy ma nastąpić jeszcze w listopadzie 2016 roku.

Oct 19 2016

KRUK nabył miliardowy portfel we Włoszech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zamknęła transakcję zakupu portfela od włoskiej Grupy UniCredit. Wartość nominalna portfela wynosi 940 mln euro (4 mld złotych).

Oct 11 2016

KRUK bardzo mocny po trzech kwartałach

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, w trzecim kwartale zrealizowała ponad 257 milionów złotych spłat z portfeli własnych i 701 mln zł od początku roku. KRUK dokonał też nowych inwestycji na czterech rynkach w Europie: nakłady wyniosły 205 milionów złotych w trzecim kwartale oraz 936 milionów złotych licząc od początku roku.

Oct 01 2016

KRUK sukcesem zamyka III program emisji obligacji publicznych

KRUK 30 września przydzielił inwestorom obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności ostatniej oferowanej serii to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Łącznie na obligacje zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

Sep 28 2016

KRUK wygrał przetarg na miliardowy portfel we Włoszech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela we Włoszech. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 930 milionów euro, czyli około 4 mld złotych.

Aug 30 2016

Solidna pierwsza połowa roku w KRUKu: dynamiczny wzrost spłat i rekordowe inwestycje na 6 rynkach Europy

Grupa KRUK (GPW:KRU), polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 roku:

Aug 18 2016

Bank Światowy i Grupa KRUK zamknęły wspólną transkację nabycia największego portfela wierzytelności konsumenckich w Rumunii

W dniu 16 sierpnia 2016 roku został spełniony ostatni warunek umowy z dnia 20 maja br. o nabyciu portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro od podmiotów z Grupy Eurobank. Konsorcjum złożone z Grupy KRUK oraz International Finance Corporation (część Banku Światowego) dokonało zapłaty ceny za portfel, a tym samym zakończyło kilkunastomiesięczny, wieloetapowy proces nabycia wierzytelności. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie rumuńska spółka należąca do Grupy KRUK – KRUK Romania SRL.

Jul 08 2016

KRUK inwestuje prawie miliard złotych na europejskich rynkach przy rekordowych wpłatach w I półroczu

Niemal 934 miliony złotych zakontraktowanych inwestycji oraz 446 milionów złotych spłat z portfeli własnych wygenerował KRUK w pierwszej połowie 2016 roku. – Coraz większy udział w inwestycjach mają nowe rynki KRUKa, więc jesteśmy maksymalnie skupieni na budowie naszego potencjału w Europie Zachodniej – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Jun 29 2016

KRUK wzmacnia współpracę z inwestorami indywidualnymi

KRUK 29 czerwca przydzielił inwestorom obligacje serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności oferowanych obligacji to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 145 mln zł. Obligacje przydzielono 791 inwestorom. Redukcja wyniosła 55%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.