Aktualności

May 09 2016

KRUK udanie rozpoczyna rok poprzez silny rozwój w Europie oraz 61 mln złotych wyniku netto w 1 kwartale

Grupa KRUK, polska firma zarządzająca wierzytelnościami, która wyrasta na lidera w Europie, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku.

Apr 19 2016

KRUK wygrał przetarg na pierwszy portfel w Hiszpanii

Grupa KRUK, zarządzająca wierzytelnościami w Europie, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od hiszpańskiego banku BIGBANK AS Consumer Finance. Wartość nominalna portfela wynosi 3 mln euro, czyli około 13 mln złotych.

Apr 18 2016

KRUK z sukcesem zamknął transakcję nabycia portfela P.R.E.S.C.O.

Grupa KRUK sfinalizowała przejęcie stu procent udziałów w spółce Presco Investments S.a.r. wraz z portfelem wierzytelności na rynku polskim. To 2 miliony spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych. Ostateczna cena za przejęcie udziałów wynosi 194 mln zł i uwzględnia korekty zawarte w umowie inwestycyjnej z grudnia 2015 roku.

Apr 08 2016

KRUK zaczyna rok z wysokiego pułapu

W pierwszym kwartale 2016 roku spłaty z portfeli wierzytelności nabytych Grupy KRUK wyniosły 216,5 mln złotych i były o 16 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego. KRUK dokonał również kolejnych inwestycji. Mimo zazwyczaj powolnego początku roku na rynku zakupów, Grupie udało się zainwestować 64,1 mln złotych, aż o 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Mar 24 2016

Sukces rekordowej emisji obligacji KRUKa

KRUK 24 marca zakończył kolejną publiczną emisję obligacji [seria AB1] na rynku publicznym. Spółka przydzieliła inwestorom papiery o rekordowe łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, z terminem zapadalności wynoszącym 5 lat i oprocentowaniem zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. 979 inwestorów złożyło łączne zapisy na kwotę ponad 336 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 81%.

Mar 14 2016

Analitycy DM Vestor podwyższają cenę docelową dla Kruka

Analitycy domu maklerskiego Vestor w ostatnim raporcie podwyższyli cenę docelową dla akcji Kruka do poziomu 204 zł i podtrzymują rekomendację neutralnie. Motorem wzrostu wyników ma być ekspansja geograficzna i sprawdzony model biznesowy.

Mar 07 2016

KRUK rozwija skrzydła w Europie i odnotowuje bardzo dobre wyniki

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2015 rok.

Mar 03 2016

KRUK trafi do indeksów FTSE Emerging Markets

Decyzją FTSE Russell, spółka KRUK, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zostanie włączona do indeksów FTSE Small Cap oraz FTSE AllCap (LMS). Indeksy publikowane przez FTSE Russell od 1962 roku są benchmarkiem wykorzystywanym przez wszystkie dziesięć największych banków inwestycyjnych oraz niemal wszystkie największe fundusze inwestycyjne na świecie. Wcześniej, w grudniu 2015 roku spółka została włączona do indeksu MSCI Poland.

Feb 27 2016

Zarząd KRUKa zarekomenduje dywidendę z zysku 2015 roku

Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. W przypadku akceptacji ze strony akcjonariuszy, będzie to drugi rok z rzędu, kiedy KRUK wypłaci dywidendę. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 1,5 zł na jedną akcję.

Jan 08 2016

825 mln zł spłat – rekordowy kwartał i cały rok KRUKa

W 2015 roku spłaty z portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK wyniosły 825 mln zł, czyli 116% wyniku 2014 roku. W samym 4 kwartale spłaty wyniosły 220 mln zł, o 7% więcej niż w 3 kwartale 2015 roku. Nakłady na portfele nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym czwartym kwartale. Nakłady w 2015 roku nie obejmują umowy inwestycyjnej zakupu portfela od P.R.E.S.C.O. Group z ceną do 217 mln zł.