Aktualności

Dec 02 2016

Inwestorzy wyczerpali pulę obligacji KRUKa już w pierwszym dniu oferty

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami, z sukcesem zamyka pierwszą ofertę w ramach IV Programu Obligacji Publicznych. KRUK uplasował obligacje o wartości przekraczającej 40 milionów złotych w ciągu pierwszego dnia zapisów. Oferta potrwa jeszcze do końca piątku, 2 grudnia.

Nov 30 2016

KRUK sfinalizował nabycie portfela od Grupy Carrefour w Hiszpanii

Grupa KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii od podmiotu Grupy Carrefour – Servicios Financieros Carefour, E.F.C. o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln złotych).

Nov 30 2016

KRUK startuje z IV Programem Emisji Obligacji

1 grudnia rozpoczną się zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach IV Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Zapisy potrwają do wyczerpania puli oferowanych obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 40 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 4,88%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.) Współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM oraz Dom Maklerski mBanku.

Nov 23 2016

KRUK wygrał przetarg na portfel w Hiszpanii i istotnie zwiększy skalę działalności

Grupa KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup drugiego portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln złotych). To druga inwestycja KRUKa w Hiszpanii, ale o wiele ważniejsza pod względem wielkości portfela oraz zainwestowanej kwoty.

Nov 07 2016

KRUK finalizuje nabycie spółki na rynku włoskim

KRUK zawarł umowę nabycia 100% udziałów włoskiej spółki Credit Base International S.r.l., z którą od kilku miesięcy współpracował w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki wesprze rozbudowę Grupy KRUK we Włoszech. Przychody nabytej spółki w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych.

Nov 02 2016

Rekordowe inwestycje dodają skrzydeł

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za okres 1-3 kw. 2016 roku:

Oct 29 2016

KRUK S.A. zamierza nabyć firmę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech

KRUK zamierza nabyć spółkę na rynku włoskim, z którą od kilku miesięcy współpracuje w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki ma wesprzeć rozbudowę firmy KRUK we Włoszech. Przychody spółki, którą chce przejąć KRUK, w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych. Podpisanie umowy nabycia włoskiej firmy ma nastąpić jeszcze w listopadzie 2016 roku.

Oct 19 2016

KRUK nabył miliardowy portfel we Włoszech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zamknęła transakcję zakupu portfela od włoskiej Grupy UniCredit. Wartość nominalna portfela wynosi 940 mln euro (4 mld złotych).

Oct 11 2016

KRUK bardzo mocny po trzech kwartałach

Grupa KRUK, polski lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, w trzecim kwartale zrealizowała ponad 257 milionów złotych spłat z portfeli własnych i 701 mln zł od początku roku. KRUK dokonał też nowych inwestycji na czterech rynkach w Europie: nakłady wyniosły 205 milionów złotych w trzecim kwartale oraz 936 milionów złotych licząc od początku roku.

Oct 01 2016

KRUK sukcesem zamyka III program emisji obligacji publicznych

KRUK 30 września przydzielił inwestorom obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności ostatniej oferowanej serii to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Łącznie na obligacje zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.