Aktualności

Aug 24 2018

KRUK przejmie kolejne portfele w Polsce

KRUK otrzymał informację o wygranej w przetargu na dwa portfele wierzytelności od jednego z banków w Polsce. Łączna wartość nominalna portfeli to prawie 500 mln zł. Pierwszy z nich obejmuje wierzytelności konsumenckie o łącznej wartości nominalnej 274 mln zł. Drugi to portfel zawierający sprawy MŚP z wartością nominalną 214 mln zł.

Jul 13 2018

KRUK wygrywa przetarg na duży portfel w Hiszpanii

KRUK został wybrany jako nabywca portfela ponad 100 tysięcy wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln euro. Sprzedającym jest jedna z największych instytucji finansowych w Hiszpanii.

Jul 09 2018

KRUK z nowym rekordem spłat

KRUK zanotował kolejny rekord spłat. W drugim kwartale 2018 roku Grupa odzyskała 401 milionów złotych z nabytych portfeli wierzytelności, o 11% więcej niż w poprzednim kwartale i 19% więcej niż w drugim kwartale 2017 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku spłaty wyniosły 763 milionów złotych, czyli 56% wyniku całego poprzedniego roku.

Apr 26 2018

Wzrost w oparciu o zdrowe fundamenty

KRUK opublikował wyniki finansowe w 1 kwartale 2018 roku:

Apr 16 2018

KRUK z zatwierdzonym prospektem obligacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt V Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 500 mln zł.

Apr 16 2018

KRUK finalizuje przejęcie spółki inkaso we Włoszech

KRUK podpisał umowę przejęcia 51% udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech. Transakcja wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Docelowo, w ciągu kilku miesięcy, KRUK będzie posiadał sto procent udziałów w spółce

Apr 10 2018

KRUK zwiększa inwestycje w Polsce

KRUK w pierwszym kwartale 2018 roku zainwestował ponad 125 milionów złotych, z czego dwie trzecie w Polsce, w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 600 mln złotych. Kwota nie zawiera portfeli z dwóch przetargów wygranych przez Grupę w Polsce w marcu, o łącznej wartości nominalnej 728 mln złotych. Równocześnie spłaty od klientów z portfeli własnych wyniosły w tym czasie 362 miliony złotych, o 17 proc. więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Mar 29 2018

KRUK skuteczny w kolejnym przetargu

KRUK wygrał kolejny przetarg na zakup dwóch portfeli wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce. Pierwszy portfel o wartości nominalnej 147 mln zł obejmuje wierzytelności konsumenckie. Drugi to portfel korporacyjny o wartości nominalnej 187 mln zł. To drugi duży przetarg wygrany przez KRUKa w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych i SME o nominale prawie 400 mln zł od banku BGŻ BNP Paribas.

Mar 28 2018

KRUK chce przejąć spółkę i rozwinąć biznes inkaso we Włoszech

KRUK otrzymał informację o przyjęciu oferty wiążącej nabycia 51% procent udziałów w spółce działającej na rynku inkaso we Włoszech. Zapisy oferty zakładają docelowe posiadanie 100% udziałów w spółce w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Transakcja przyśpieszy rozwój KRUKa w atrakcyjnym segmencie zarządzania wierzytelnościami na zlecenie we Włoszech, szacowanym na około 700-800 mln euro przychodów rocznie.

Mar 23 2018

KRUK kupi duży portfel w Polsce

KRUK S.A. zwyciężyła w przetargu na duży portfel od polskiego banku. Składa się on z wierzytelności detalicznych oraz SME. Wartość nominalna portfela to prawie 400 mln zł, z czego 70% to sprawy detaliczne. Pod względem nakładów to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w Polsce, która pod względem ceny nie odbiega od średnich cen dla portfeli konsumenckich.