Aktualności

Nov 29 2018

KRUK pozyskał 40 mln zł dodatkowego finansowania bankowego

KRUK podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł – do 140 mln zł łącznie. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy przekracza obecnie 1,7 mld zł.

Nov 28 2018

KRUK przydzielił obligacje serii AG1

KRUK z sukcesem kończy pierwszą emisję publiczną obligacji w ramach V Programu Emisji Publicznych. Spółka przydzieliła obligacje o wartości 30 mln zł. Łącznie 374 inwestorów złożyło zapisy o wartości prawie 33 mln zł. Redukcja wyniosła 9%. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Nov 19 2018

Grupa KRUK podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności w Hiszpanii

Spółka InvestCapital, należąca do Grupy KRUK, podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna portfela wynosi 247 mln euro, czyli 1,06 mld złotych. Sprzedającym jest jeden z największych banków hiszpańskich.

Nov 09 2018

KRUK wraca na publiczny rynek obligacji

Od 15 do 26 listopada będą trwały zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

Oct 29 2018

KRUK przyspieszył z inwestycjami w trzecim kwartale

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku:

Oct 16 2018

KRUK wrócił na rynek obligacji

KRUK zakończył prywatną emisję i dokonał przydziału obligacji serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p. Oferującym obligacje w imieniu emitenta był mBank S.A.. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała papiery w euro) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku.

Oct 10 2018

Mocne inwestycje KRUKa w trzecim kwartale

KRUK zanotował bardzo dobry kwartał pod kątem inwestycji w portfele wierzytelności. W okresie od lipca do września 2018 roku Grupa zainwestowała 647 mln złotych w portfele wierzytelności i jest to jeden z najlepszych kwartałów w historii. W tym roku KRUK zainwestował już 1,05 mld złotych, czyli więcej niż w całym 2017 roku.

Oct 04 2018

KRUK kupił duży portfel konsumencki w Rumunii

KRUK podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln złotych. Portfel będzie serwisowany przez KRUK Romania SRL. 

Sep 09 2018

KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku:

Sep 03 2018

KRUK wygrywa przetarg na duży portfel we Włoszech

KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności niezabezpieczonych od jednej z włoskich instytucji finansowych. Wartość nominalna portfela wynosi ponad 300 mln euro, czyli 1,3 mld złotych.