Aktualności

Nov 09 2018

KRUK wraca na publiczny rynek obligacji

Od 15 do 26 listopada będą trwały zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Łączna wartość nominalna oferty wynosi 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities.

Oct 29 2018

KRUK przyspieszył z inwestycjami w trzecim kwartale

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2018 roku:

Oct 16 2018

KRUK wrócił na rynek obligacji

KRUK zakończył prywatną emisję i dokonał przydziału obligacji serii AE3 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat, a oprocentowanie będzie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p. Oferującym obligacje w imieniu emitenta był mBank S.A.. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i była pierwszą emisją obligacji przeprowadzoną przez KRUK od czerwca 2017 r. (wówczas spółka wyemitowała papiery w euro) oraz pierwszą dokonaną w polskich złotych od grudnia 2016 roku.

Oct 10 2018

Mocne inwestycje KRUKa w trzecim kwartale

KRUK zanotował bardzo dobry kwartał pod kątem inwestycji w portfele wierzytelności. W okresie od lipca do września 2018 roku Grupa zainwestowała 647 mln złotych w portfele wierzytelności i jest to jeden z najlepszych kwartałów w historii. W tym roku KRUK zainwestował już 1,05 mld złotych, czyli więcej niż w całym 2017 roku.

Oct 04 2018

KRUK kupił duży portfel konsumencki w Rumunii

KRUK podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln złotych. Portfel będzie serwisowany przez KRUK Romania SRL. 

Sep 09 2018

KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku:

Sep 03 2018

KRUK wygrywa przetarg na duży portfel we Włoszech

KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności niezabezpieczonych od jednej z włoskich instytucji finansowych. Wartość nominalna portfela wynosi ponad 300 mln euro, czyli 1,3 mld złotych.

Aug 24 2018

KRUK przejmie kolejne portfele w Polsce

KRUK otrzymał informację o wygranej w przetargu na dwa portfele wierzytelności od jednego z banków w Polsce. Łączna wartość nominalna portfeli to prawie 500 mln zł. Pierwszy z nich obejmuje wierzytelności konsumenckie o łącznej wartości nominalnej 274 mln zł. Drugi to portfel zawierający sprawy MŚP z wartością nominalną 214 mln zł.

Jul 13 2018

KRUK wygrywa przetarg na duży portfel w Hiszpanii

KRUK został wybrany jako nabywca portfela ponad 100 tysięcy wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln euro. Sprzedającym jest jedna z największych instytucji finansowych w Hiszpanii.

Jul 09 2018

KRUK z nowym rekordem spłat

KRUK zanotował kolejny rekord spłat. W drugim kwartale 2018 roku Grupa odzyskała 401 milionów złotych z nabytych portfeli wierzytelności, o 11% więcej niż w poprzednim kwartale i 19% więcej niż w drugim kwartale 2017 roku. W pierwszym półroczu 2018 roku spłaty wyniosły 763 milionów złotych, czyli 56% wyniku całego poprzedniego roku.