Aktualności

Mar 08 2019

KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za cały 2018 rok:

Feb 07 2019

KRUK uplasował kolejną emisję obligacji

KRUK w całości uplasował kolejną emisję publiczną obligacji serii AG2 . W ofercie obligacji o wartości do 25 mln zł wzięło udział 511 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 26,0 mln zł. Redukcja wyniosła 4%

Jan 16 2019

KRUK przeprowadzi kolejną emisję obligacji publicznych

Zapisy na drugą emisję obligacji publicznych w ramach V Programu Emisji Obligacji firmy KRUK S.A. będą trwały od 24 stycznia do 5 lutego br. Wartość nominalna oferty wynosi 25 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,22%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.) Ofertę ponownie przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities, Noble Securities oraz Copernicus Securities. Wartość nominalna jednej obligacji i jednocześnie minimalny zapis wynoszą 100 zł.

Jan 10 2019

KRUK z kolejnymi rekordami

KRUK zamyka cały 2018 rok z nakładami na poziomie 1,39 mld zł (wzrost o 43% r/r) i 1,58 mld zł spłat z portfeli nabytych (wzrost o 15% r/r) – w obu przypadkach to najwięcej w historii Grupy. Wartość nominalna portfeli nabytych w całym 2018 roku wyniosła 8,9 mld zł. W samym czwartym kwartale 2018 roku KRUK zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł. To najwięcej w historii i o 15% więcej niż w ostatnim kwartale 2017 roku.

Dec 20 2018

KRUK zapewnia sobie kolejne finansowanie do 200 mln zł

KRUK S.A. oraz podmiot zależny Prokura NS FIZ, podpisały 5-letnią umowę o kredyt rewolwingowy z ING Bankiem Śląskim do kwoty 200 mln zł. Tym samym łączna wartość dostępnych linii kredytowych Grupy KRUK osiągnęła 2 mld zł.

Dec 19 2018

KRUK pozyskał nowy kredyt o wartości 50 mln zł

KRUK podpisał umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Pocztowym. Nowa 5-letnia umowa zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 50 mln zł. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy wynosi obecnie 1,8 mld zł.

Dec 04 2018

KRUK stawia na polską giełdę

Nov 29 2018

KRUK pozyskał 40 mln zł dodatkowego finansowania bankowego

KRUK podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł – do 140 mln zł łącznie. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy przekracza obecnie 1,7 mld zł.

Nov 28 2018

KRUK przydzielił obligacje serii AG1

KRUK z sukcesem kończy pierwszą emisję publiczną obligacji w ramach V Programu Emisji Publicznych. Spółka przydzieliła obligacje o wartości 30 mln zł. Łącznie 374 inwestorów złożyło zapisy o wartości prawie 33 mln zł. Redukcja wyniosła 9%. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Nov 19 2018

Grupa KRUK podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności w Hiszpanii

Spółka InvestCapital, należąca do Grupy KRUK, podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna portfela wynosi 247 mln euro, czyli 1,06 mld złotych. Sprzedającym jest jeden z największych banków hiszpańskich.