Aktualności

Oct 28 2019

KRUK wygrywa przetarg na zakup portfela wierzytelności bankowych o nominale 1,4 mld zł w Polsce

25 października 2019 roku PROKURA (jednostka zależna KRUK S.A.) wygrała przetarg na zakup portfela zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności bankowych organizowanych przez jeden z największych banków w Polsce.

Oct 24 2019

KRUK po trzech kwartałach 2019: dobre spłaty z portfeli własnych i apetyt na większe inwestycje w kolejnych kwartałach

24 października KRUK opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku:

Oct 18 2019

KRUK finalizuje przejęcie rumuńskich aktywów GetBacka

W dniu 16 października 2019 roku została sfinalizowana transakcja cesji wierzytelności na rumuńskim rynku wtórnym. KRUK ostatecznie stał się właścicielem portfela wierzytelności składającego się z ponad 640 tys. spraw. Aktywa zostały nabyte od GetBack Recovery S.R.L. za cenę 37,4 mln zł, a inwestycja ta została wykazana w nakładach Grupy KRUK w II kwartale 2019 roku.

Sep 05 2019

Dobre spłaty z portfeli własnych w Polsce i Rumunii oraz mocna EBITDA gotówkowa po pierwszym półroczu 2019 roku

KRUK opublikował wyniki finansowe za 1 poł. 2019 roku:

Sep 02 2019

Ponad dwukrotnie większe zapisy na obligacje KRUKa

KRUK w całości uplasował pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. W ofercie o wartości 25 mln zł wzięło udział 898 inwestorów, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 55,7 mln zł. Redukcja wyniosła ponad 55 proc. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne w składzie: Dom Maklerski BDM – główny oferujący, Noble Securities,  Michael Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Jul 11 2019

KRUK w II kwartale 2019 roku: Inwestycje w trzech krajach i 447 mln zł spłat z portfeli własnych

KRUK zainwestował w drugim kwartale 2019 roku 129 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 1,9 mld złotych. W tym samym czasie, spłaty z portfeli zakupionych w przeszłości wyniosły 447 mln złotych.

Jul 07 2019

KRUK ma nowy prospekt emisji obligacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku zatwierdziła prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.

Jun 11 2019

Grupa KRUK podpisała umowę zakupu portfela na rynku wtórnym w Rumunii

InvestCapital LTD, spółka należąca do Grupy KRUK, podpisała umowę na zakup portfela wierzytelności od Getback Recovery S.R.L. na rynku rumuńskim. Portfel stanowi część wierzytelności nieregularnych, głównie konsumenckich, posiadanych przez sprzedającego w Rumunii. Cena za portfel wyniosła 41 mln lejów rumuńskich (37 mln zł).

May 02 2019

KRUK podpisał umowę przejęcia Wonga

KRUK podpisał umowę przejęcia 100 proc. udziałów w wonga.pl sp. z o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Wcześniej, zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Apr 25 2019

Dobry początek roku dla KRUKa

KRUK opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 roku: