Aktualności

Apr 03 2014

Kolejna inwestycja w portfel wierzytelności konsumenckich

W ciągu trzech ostatnich dni Grupa KRUK nabyła kolejny duży portfel wierzytelności. Tym razem są to wierzytelności konsumenckie niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 333 mln zł. Grupa KRUK zakupiła je za kwotę 36 mln zł od Santander Consumer Banku.

Apr 01 2014

KRUK wkracza na rynek wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK zainwestowała 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Banku. Inwestycja stanowi największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii Grupy KRUK i jest jednocześnie oficjalnym otwarciem na nowy segment rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Mar 12 2014

Rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności Grupy KRUK

Grupa KRUK – lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki, co pokazuje opublikowany właśnie raport roczny za 2013 rok:

Jan 10 2014

Grupa KRUK umacnia pozycję na rynku zakupów wierzytelności

W całym 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała łącznie 367,2 mln zł w pakiety wierzytelności nabyte od banków i firm z sektora konsumenckiego. Nakłady były o 19% wyższe w porównaniu do inwestycji KRUKa w portfele wierzytelności w 2012 roku. Wartość nominalna nabytych w ubiegłym roku wierzytelności wynosi 3,79 mld zł. Łącznie w całym 2013 roku Grupa KRUK kupiła 65 portfeli wierzytelności, w tym 20 w Polsce, 30 w Rumunii oraz 15 w Czechach i na Słowacji.

Dec 20 2013

Wywiad: Kruk chce umacniać wiodącą pozycję na rynku wierzytelności

Z Piotrem Krupą, prezesem zarządu Kruk SA, o mijającym roku oraz planach spółki na 2014 r. rozmawia Kamil Gemra.

Kamil Gemra: Panie prezesie kończy się 2013 rok. Jaki to był okres dla Kruka?

Piotr Krupa: Za wcześnie jeszcze na podsumowanie całego roku. Natomiast po trzech kwartałach mamy wiele powodów do zadowolenia. Mieliśmy bardzo dobre wyniki zarówno finansowe, jak i operacyjne. Zysk netto wyniósł ponad 80 mln zł, co stanowi 99 proc. wyniku wypracowanego w całym 2012 roku. W trzecim kwartale mieliśmy rekordowy poziom spłat z portfeli nabytych, które potwierdzają wysoką skuteczność operacyjną grupy Kruk w zakresie współpracy z naszymi klientami oraz w dochodzeniu wierzytelności nabytych na własny rachunek. Zadowoleni jesteśmy z rozwoju biznesu w Rumunii, gdzie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wyższy poziom spłat od naszych oczekiwań. Już po trzech kwartałach jesteśmy blisko prognozowanego przez analityków poziomu zysku netto na cały rok i podobnie, jak w latach ubiegłych, będziemy starać się spełnić oczekiwania rynku.

Dec 06 2013

Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji spółki KRUK

Zarząd spółki KRUK S.A. podjął 6 grudnia br. uchwałę o przydziale obligacji serii T1, oferowanych w ramach programu publicznej emisji obligacji.

Zainteresowanie inwestorów ofertą znacząco przekroczyło ilość oferowanych obligacji. Stopa redukcji wyniosła 66,3%. Na obligacje zapisało się 360 inwestorów, którzy złożyli łącznie zapisy na ponad 445 tysięcy sztuk obligacji. W ramach publicznej emisji oferowanych było 150 tysięcy sztuk obligacji serii T1 po cenie emisyjnej 100 zł za jedną obligację.

Nov 20 2013

Spółka KRUK zdobyła prestiżową nagrodę w międzynarodowym konkursie European Small and Mid-cap Awards

19 listopada br., na uroczystej gali w Brukseli, zostali ogłoszeni zwycięzcy konkursu European Small and Mid-cap Awards. Spółka KRUK zajęła drugie miejsce w kategorii Most international minded – europejskich spółek giełdowych najbardziej otwartych na rynki międzynarodowe.

-Jest to dla nas bardzo ważna nagroda i cieszymy się z wyróżnienia przyznawanego przez międzynarodowe i niezależne jury składające się z autorytetów rynku kapitałowego i najlepszych europejskich dziennikarzy finansowych. Startowaliśmy w konkursie, do którego zostało zgłoszonych 31 spółek notowanych na 12 europejskich giełdach papierów wartościowych. Dużym sukcesem była już sama nominacja spółki KRUK do ścisłego finału, w którym razem z nami rywalizowało 16 spółek giełdowych. W finale konkursu zajęliśmy drugie miejsce w prestiżowej kategorii najbardziej zorientowanych na międzynarodową ekspansję spółek. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu i docenili naszą wieloletnią pracę w budowaniu pozycji Grupy KRUK na rynkach zagranicznych jak i w Polsce – mówi Michał Zasępa, członek zarządu spółki KRUK S.A.

Konkurs European Small and Mid-cap Awards organizowany był przez Komisję Europejską przy wsparciu Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych oraz organizacji EuropeanIssuers. Spółkę KRUK do konkursu zgłosiła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Do konkursu European Small and Mid-cap Awards mogły być nominowane spółki o małej i średniej kapitalizacji, które są notowane na europejskich giełdach papierów wartościowych i przeprowadziły pierwszą publiczną ofertę akcji (IPO) w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2012 roku.

Więcej informacji o finale konkursu na stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/risk-capital/european-small-and-mid-cap-awards/winners-and-nominees/index_en.htm

Nov 14 2013

Wyniki Grupy KRUK powyżej oczekiwań rynkowych

Podsumowanie i najważniejsze dane finansowe Grupy KRUK po trzech kwartałach 2013 roku:

ü  W trzecim kwartale 2013 roku zysk netto Grupy KRUK wyniósł 29,5 mln zł i był o 16% większy od konsensusu prognozy analityków, którzy szacowali średnio 25,5 mln zł zysku netto Grupy KRUK

Nov 13 2013

KRUK startuje z programem publicznej oferty obligacji o wartości do 150 mln zł

W dniu 8 listopada 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy Programu Emisji Obligacji spółki KRUK S.A. sporządzony w związku z publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Catalyst obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

Oct 10 2013

KRUK aktywnie inwestuje w wierzytelności

W trzecim kwartale 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy KRUK na zakup pakietów wierzytelności wyniosły 101 mln zł. Grupa KRUK nabyła 20 portfeli wierzytelności, od instytucji finansowych, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1,1 mld zł.  Dla porównania wartość nakładów inwestycyjnych na wierzytelności nabyte przez Grupę w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła łącznie 93 mln zł, przy wartości nominalnej 1,4 mld zł.