Aktualności

Jun 25 2014

BESI podniósł cenę docelową akcji Kruka do 112,30 zł

W ostatnich tygodniach Kruk kolekcjonuje rekomendacje z rekordowymi wycenami. Najświeższy raport pochodzi z Espirito Santo Investment Bank, w którym analitycy podwyższyli cenę docelową jednej akcji z 70 zł do 112,30 zł. Jednocześnie utrzymali zalecenie kupuj.

Jun 02 2014

Zamknęliśmy największą transakcję w historii KRUKa

Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK SA, rozmawia z redakcją StockWatch.pl o wynikach finansowych spółki i planach na najbliższe miesiące

StockWatch.pl: Rynek bardzo pozytywnie zareagował na Państwa raport kwartalny, a KRUK przyzwyczaja inwestorów do lotów na coraz większych wysokościach. Wynik pierwszego kwartału, 40 mln zł zysku netto, jest ponownie rekordowy. Co sprawia, że udaje Wam się rosnąć praktycznie nieprzerwanie?

May 14 2014

Rekordowy kwartał Grupy KRUK

Grupa KRUK, wiodąca firma zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), w pierwszym kwartale 2014 roku osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 40 mln zł.

Apr 10 2014

Rekordowe inwestycje KRUKa w pierwszym kwartale

Pierwszy kwartał 2014 roku był dla Grupy KRUK rekordowy pod względem inwestycji w portfele wierzytelności. W tym okresie podmioty z Grupy KRUK zainwestowały łącznie 269 mln zł w 9 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej prawie 1,1 mld zł. Łącznie z kwietniową transakcją zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Santander Consumer Bank, Grupa KRUK zainwestowała od początku roku już ponad 300 mln zł, czyli 83% nakładów całego poprzedniego roku.

Apr 04 2014

Kruk chce mocniej rozwinąć skrzydła na obecnych rynkach

Piotr Krupa, prezes zarządu Kruk SA rozmawia o wynikach finansowych i sytuacji w branży z redakcją StockWatch.pl

StockWatch.pl: W tym roku nabyliście Państwo pierwszy duży portfel wierzytelności hipotecznych. Czym różni się ta działalność od dotychczasowej i jak ocenia Pan perspektywy dla tego rodzaju wierzytelności?

Apr 03 2014

Kolejna inwestycja w portfel wierzytelności konsumenckich

W ciągu trzech ostatnich dni Grupa KRUK nabyła kolejny duży portfel wierzytelności. Tym razem są to wierzytelności konsumenckie niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 333 mln zł. Grupa KRUK zakupiła je za kwotę 36 mln zł od Santander Consumer Banku.

Apr 01 2014

KRUK wkracza na rynek wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK zainwestowała 230 mln zł w portfel wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej około 710 mln zł, zakupiony od Getin Noble Banku. Inwestycja stanowi największy nakład na pojedynczy portfel wierzytelności w historii Grupy KRUK i jest jednocześnie oficjalnym otwarciem na nowy segment rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Mar 12 2014

Rekordowe spłaty z portfeli wierzytelności Grupy KRUK

Grupa KRUK – lider rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, (GPW Ticker: KRU), po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki, co pokazuje opublikowany właśnie raport roczny za 2013 rok:

Jan 10 2014

Grupa KRUK umacnia pozycję na rynku zakupów wierzytelności

W całym 2013 roku Grupa KRUK zainwestowała łącznie 367,2 mln zł w pakiety wierzytelności nabyte od banków i firm z sektora konsumenckiego. Nakłady były o 19% wyższe w porównaniu do inwestycji KRUKa w portfele wierzytelności w 2012 roku. Wartość nominalna nabytych w ubiegłym roku wierzytelności wynosi 3,79 mld zł. Łącznie w całym 2013 roku Grupa KRUK kupiła 65 portfeli wierzytelności, w tym 20 w Polsce, 30 w Rumunii oraz 15 w Czechach i na Słowacji.

Dec 20 2013

Wywiad: Kruk chce umacniać wiodącą pozycję na rynku wierzytelności

Z Piotrem Krupą, prezesem zarządu Kruk SA, o mijającym roku oraz planach spółki na 2014 r. rozmawia Kamil Gemra.

Kamil Gemra: Panie prezesie kończy się 2013 rok. Jaki to był okres dla Kruka?

Piotr Krupa: Za wcześnie jeszcze na podsumowanie całego roku. Natomiast po trzech kwartałach mamy wiele powodów do zadowolenia. Mieliśmy bardzo dobre wyniki zarówno finansowe, jak i operacyjne. Zysk netto wyniósł ponad 80 mln zł, co stanowi 99 proc. wyniku wypracowanego w całym 2012 roku. W trzecim kwartale mieliśmy rekordowy poziom spłat z portfeli nabytych, które potwierdzają wysoką skuteczność operacyjną grupy Kruk w zakresie współpracy z naszymi klientami oraz w dochodzeniu wierzytelności nabytych na własny rachunek. Zadowoleni jesteśmy z rozwoju biznesu w Rumunii, gdzie w trzecim kwartale zanotowaliśmy wyższy poziom spłat od naszych oczekiwań. Już po trzech kwartałach jesteśmy blisko prognozowanego przez analityków poziomu zysku netto na cały rok i podobnie, jak w latach ubiegłych, będziemy starać się spełnić oczekiwania rynku.