Aktualności

Jan 09 2015

KRUK mocno zamyka 2014 rok

Grupa KRUK w 2014 roku zainwestowała 570 milionów złotych w 59 portfeliwierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 miliarda złotych. Nakłady byłyo 55 procent wyższe w porównaniu do 2013 roku, a także wyższe od historycznie najlepszego dla Grupy 2011 roku, w którym zainwestowała 569 milionów złotych.To w dużej mierze efekt bardzo dobrego czwartego kwartału.

Dec 17 2014

KRUK zainwestował blisko 100 mln zł w dwa portfele – wierzytelności hipoteczne oraz niezabezpieczone

Grupa KRUK sfinalizowała umowę z BZWBK na nabycie portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 443 mln zł. Cena za nabyty portfel wyniosła 70 mln zł. O wygranym przetargu na zakup portfela Grupa KRUK informowała pod koniec listopada. Uwzględniając marcową transakcje z Getin Noble Bank, łączne nakłady Grupy KRUK w obszarze wierzytelności hipotecznych wyniosły 300 mln zł.

Dec 01 2014

KRUK nabywa kolejny portfel wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od BZWBK S.A.o łącznej wartości nominalnej około 443 mln zł. Jest to już druga, tak istotnaw tym roku, inwestycjaKRUKaw nowym segmencie rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w Polsce.

Nov 13 2014

Kruk wraca na rynek długu z drugim programem emisji publicznych

Windykacyjna grupa szykuje kolejną ofertę kierowaną do inwestorów indywidualnych z rynku Catalyst. W środę 12 listopada Kruk złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny na kwotę 150 mln zł.

Nov 12 2014

Rekordowe 126 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2014 roku

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki za okres trzech kwartałów 2014 roku:

Sep 14 2014

Kruk chce podbić Europę prougodowym modelem biznesu [WYWIAD]

StockWatch.pl: Mogłoby się wydawać, że Kruk po okresie szybkiego wzrostu ustabilizuje poziom przychodów i zysków, ale znów zaskoczyliście Państwo wynikami i ich dynamiką. W II kw. wypracowaliście Państwo rekordowe przychody i wynik netto, oraz spłaty od osób zadłużonych. Konkurencja pozostała daleko w tyle. Gdzie jest sekret ciągłego wzrostu przy zachowaniu dobrej rentowności?

Sep 01 2014

100 mln zł zysku netto Grupy KRUK w 1H 2014

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, po raz kolejny opublikowała rekordowe wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2014 roku:

Aug 28 2014

DI Investors podniósł cenę docelową akcji Kruka do 109 zł

Analitycy DI Investors,w raporcie z 27 sierpnia, podnieśli cenę docelową akcji Kruka z 90 do 109 zł oraz podtrzymali rekomendację akumuluj

Aug 19 2014

KRUK wkracza na rynek niemiecki

KRUK Deutschland GmbH – tak nazywa się niemiecka spółka, której umowę założenia zawarła Grupa KRUK w dniu 19 sierpnia 2014 roku. Jej siedzibą jest Berlin. Tym samym KRUK zrobił pierwszy krok w kierunku wejścia na atrakcyjny rynek niemiecki. Podstawowym przedmiotem działalności nowego podmiotu będzie zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Jul 11 2014

Dobre pierwsze półrocze 2014 dla KRUKa

Imponująco wygląda portfel nabytych wierzytelności przez windykacyjną grupę w minionym półroczu. Poziom dokonanych inwestycji to już ponad 85 proc. nakładów całego 2013 roku i więcej niż w 2012 roku.