Aktualności

Mar 16 2015

KRUK raportuje rekordowe 152 mln złotych zysku i ogłasza mocną strategię na kolejne 5 lat

Grupa KRUK (GPW: KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za 2014 rok.

Feb 18 2015

KRUK chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd KRUK SA rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2014 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Jeśli akcjonariusze Spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy KRUK na GPW w Warszawie.

Jan 20 2015

Kruk szuka zagranicznego partnera do wspólnych inwestycji

Grupa windykacyjna ma jasno sprecyzowany plan działania na ten rok. Zapowiada m.in. kilkunastoprocentowy wzrost wyników, poszukiwanie zagranicznego wsparcia w inwestycjach na rynku wierzytelności oraz dalszą ekspansję zagraniczną.

Jan 09 2015

KRUK mocno zamyka 2014 rok

Grupa KRUK w 2014 roku zainwestowała 570 milionów złotych w 59 portfeliwierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 miliarda złotych. Nakłady byłyo 55 procent wyższe w porównaniu do 2013 roku, a także wyższe od historycznie najlepszego dla Grupy 2011 roku, w którym zainwestowała 569 milionów złotych.To w dużej mierze efekt bardzo dobrego czwartego kwartału.

Dec 17 2014

KRUK zainwestował blisko 100 mln zł w dwa portfele – wierzytelności hipoteczne oraz niezabezpieczone

Grupa KRUK sfinalizowała umowę z BZWBK na nabycie portfela wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 443 mln zł. Cena za nabyty portfel wyniosła 70 mln zł. O wygranym przetargu na zakup portfela Grupa KRUK informowała pod koniec listopada. Uwzględniając marcową transakcje z Getin Noble Bank, łączne nakłady Grupy KRUK w obszarze wierzytelności hipotecznych wyniosły 300 mln zł.

Dec 01 2014

KRUK nabywa kolejny portfel wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od BZWBK S.A.o łącznej wartości nominalnej około 443 mln zł. Jest to już druga, tak istotnaw tym roku, inwestycjaKRUKaw nowym segmencie rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w Polsce.

Nov 13 2014

Kruk wraca na rynek długu z drugim programem emisji publicznych

Windykacyjna grupa szykuje kolejną ofertę kierowaną do inwestorów indywidualnych z rynku Catalyst. W środę 12 listopada Kruk złożył do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny na kwotę 150 mln zł.

Nov 12 2014

Rekordowe 126 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2014 roku

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki za okres trzech kwartałów 2014 roku:

Sep 14 2014

Kruk chce podbić Europę prougodowym modelem biznesu [WYWIAD]

StockWatch.pl: Mogłoby się wydawać, że Kruk po okresie szybkiego wzrostu ustabilizuje poziom przychodów i zysków, ale znów zaskoczyliście Państwo wynikami i ich dynamiką. W II kw. wypracowaliście Państwo rekordowe przychody i wynik netto, oraz spłaty od osób zadłużonych. Konkurencja pozostała daleko w tyle. Gdzie jest sekret ciągłego wzrostu przy zachowaniu dobrej rentowności?

Sep 01 2014

100 mln zł zysku netto Grupy KRUK w 1H 2014

Grupa KRUK, działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, po raz kolejny opublikowała rekordowe wyniki za pierwsze sześć miesięcy 2014 roku: