Aktualności

Nov 02 2015

Zysk netto KRUKa wzrósł o 27%

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze 3 kwartały 2015 roku.

Oct 20 2015

KRUK kupi kolejny duży portfel od największego banku w Polsce

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności mieszanych o wartości nominalnej 718 mln złotych od banku PKO BP. To drugi co do wielkości portfel kupiony przez KRUKa w tym roku oraz trzeci w całej historii zakupów Grupy we wszystkich krajach.

Oct 09 2015

Kolejny mocny kwartał KRUKa. Ponad 200 mln złotych spłat i nowe inwestycje w 5 krajach

Spłaty z obsługi portfeli wierzytelności nabytych przez KRUKa w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wyniosły 605 mln złotych, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w trzecim kwartale spłaty z tego tytułu wyniosły 206 mln złotych.

Sep 23 2015

Kruk zwycięzcą CEE Capital Markets Awards w kategorii Top Performing

KRUK S.A. został zwycięzcą pierwszej edycji CEE Capital Markets Awards w kategorii „Top Performing”. Konkurs ten ma na celu wyróżnienie najlepszych przedsiębiorstw za ich wkład w rozwój rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sep 18 2015

KRUK i P.R.E.S.C.O. prowadzą rozmowy w celu nabycia 100% udziałów w luksemburskiej spółce zależnej P.R.E.S.C.O.

KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej oraz P.R.E.S.C.O. – jeden z wiodących podmiotów inwestujących w wierzytelności na rynku polskim i rosyjskim, ustalili główne warunki zakupu 100% udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l posiadającej portfel wierzytelności nabytych w Polsce o łącznej wartości nominalnej 2,7 mld zł.

Aug 31 2015

W pierwszym półroczu 2015 roku KRUK zarobił rekordowe 108 mln zł

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Jul 29 2015

KRUK kupi pierwsze portfele w Niemczech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę na nabywanie wierzytelności konsumenckich w Niemczech od Commerz Finanz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony przy 37,5 mln euro szacowanej wartości nominalnej wierzytelności w ciągu najbliższych 15 miesięcy.

Jul 10 2015

W pierwszym półroczu KRUK zrealizował blisko 400 mln zł spłat i 221 mln zł nowych inwestycji

W pierwszej połowie 2015 roku Grupa KRUK osiągnęła najwyższy wynik w swojej historii realizując 398 mln złotych spłat z portfeli nabytych. Tylko w drugim kwartale spłaty wyniosły niemal 211 mln złotych i były o 13 proc. większe niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Jun 23 2015

KRUK wypłaci blisko 26 mln złotych dywidendy

Akcjonariusze KRUK S.A. przyjęli rekomendację zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2014 roku. Będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii działalności spółki.

Jun 08 2015

Kruk pozyskał 113 mln zł z rynku obligacji

Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału dwóch serii obligacji w ramach prowadzonych emisji prywatnej i publicznej o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł. Oprocentowanie w ramach oferty prywatnej Z1 jest zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,1 p.p., a termin zapadalności wynosi 6 lat. W publicznej ofercie obligacji serii W1 oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,5% w skali roku, przy terminie zapadalności 5 lat.