Aktualności

Aug 31 2015

W pierwszym półroczu 2015 roku KRUK zarobił rekordowe 108 mln zł

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku. 

Jul 29 2015

KRUK kupi pierwsze portfele w Niemczech

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę na nabywanie wierzytelności konsumenckich w Niemczech od Commerz Finanz. Umowa została zawarta na czas nieokreślony przy 37,5 mln euro szacowanej wartości nominalnej wierzytelności w ciągu najbliższych 15 miesięcy.

Jul 10 2015

W pierwszym półroczu KRUK zrealizował blisko 400 mln zł spłat i 221 mln zł nowych inwestycji

W pierwszej połowie 2015 roku Grupa KRUK osiągnęła najwyższy wynik w swojej historii realizując 398 mln złotych spłat z portfeli nabytych. Tylko w drugim kwartale spłaty wyniosły niemal 211 mln złotych i były o 13 proc. większe niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Jun 23 2015

KRUK wypłaci blisko 26 mln złotych dywidendy

Akcjonariusze KRUK S.A. przyjęli rekomendację zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2014 roku. Będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii działalności spółki.

Jun 08 2015

Kruk pozyskał 113 mln zł z rynku obligacji

Zarząd KRUK S.A. dokonał przydziału dwóch serii obligacji w ramach prowadzonych emisji prywatnej i publicznej o wartościach nominalnych odpowiednio 100 mln zł oraz 13,4 mln zł. Oprocentowanie w ramach oferty prywatnej Z1 jest zmienne, oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę 3,1 p.p., a termin zapadalności wynosi 6 lat. W publicznej ofercie obligacji serii W1 oprocentowanie jest stałe i wynosi 4,5% w skali roku, przy terminie zapadalności 5 lat.

May 25 2015

KRUK rozpoczyna zapisy na obligacje publiczne

Ruszyły zapisy na obligacje KRUK S.A. serii W1, oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Inwestorzy mogą składać swoje zapisy do 2 czerwca, a łączna wartość oferty to 20 mln zł. Oprocentowanie obligacji po raz pierwszy w historii spółki będzie stałe i wyniesie 4,5% w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.

May 15 2015

KRUK rozpędza się i nabywa kolejny duży portfel konsumencki, tym razem w Polsce

Grupa KRUK zainwestowała w Polsce 48 mln zł w kolejny duży portfel wierzytelności konsumenckich. Od Santander Consumer Bank KRUK nabył wierzytelności o wartości nominalnej 317 mln zł. Pod względem wartości inwestycji jest to portfel porównywalny do innego dużego portfela nabytego w kwietniu na rynku rumuńskim od Pireaus Banku, z nakładami 50 mln zł i wartością nominalną 761 mln zł.

May 13 2015

Zainwestuj w obligacje publiczne KRUKa

Od 25 maja do 2 czerwca 2015 roku będą przyjmowane zapisy na obligacje serii W1, które spółka KRUK S.A. zaoferuje w ramach II Programu Emisji Obligacji Publicznych. Łączna wartość nominalna wszystkich oferowanych obligacji to 20 mln zł.

Oprocentowanie obligacji po raz pierwszy w historii spółki będzie stałe i wyniesie 4,5% w skali roku. Termin zapadalności obligacji wynosi 5 lat od daty przydziału. Obligacje nie będą zabezpieczone, a sama emisja nie będzie podzielona na transze. Publiczna oferta obligacji została przygotowana głównie z myślą o inwestorach indywidualnych.

May 11 2015

KRUK w pierwsze trzy miesiące zarobił 51 milionów złotych

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 roku:

May 04 2015

KRUK nabywa rekordowy portfel w Rumunii

Grupa KRUK poinformowała o zawarciu umowy nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 761 mln zł od Piraeus Bank Romania S.A. Przedmiotem transakcji są niezabezpieczone wierzytelności konsumenckie. Wartość inwestycji wyniosła 50 mln zł. Jest to największa transakcja w całej historii rumuńskiego rynku niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich