Aktualności

Feb 27 2016

Zarząd KRUKa zarekomenduje dywidendę z zysku 2015 roku

Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. W przypadku akceptacji ze strony akcjonariuszy, będzie to drugi rok z rzędu, kiedy KRUK wypłaci dywidendę. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 1,5 zł na jedną akcję.

Jan 08 2016

825 mln zł spłat – rekordowy kwartał i cały rok KRUKa

W 2015 roku spłaty z portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę KRUK wyniosły 825 mln zł, czyli 116% wyniku 2014 roku. W samym 4 kwartale spłaty wyniosły 220 mln zł, o 7% więcej niż w 3 kwartale 2015 roku. Nakłady na portfele nabyte w 2015 roku wyniosły 489 mln zł, z czego 198 mln zł w samym czwartym kwartale. Nakłady w 2015 roku nie obejmują umowy inwestycyjnej zakupu portfela od P.R.E.S.C.O. Group z ceną do 217 mln zł.

Dec 23 2015

KRUK i P.R.E.S.C.O. podpisały umowę przejęcia udziałów w spółce Presco Investments S.à r.l

Grupa KRUK oraz P.R.E.S.C.O. podpisały umowę inwestycyjną obejmującą przejęcie przez KRUK S.A. 100% udziałów w spółce Presco Investments S. à.r.L., posiadającej wraz z funduszem P.R.E.S.C.O. Investment I NS FIZ portfel wierzytelności na rynku polskim. Portfel zawiera 2 miliony spraw o łącznej wartości nominalnej 2,7 miliarda złotych. Cena za przejęcie udziałów Presco Investments wynosi 216,8 mln zł i zostanie pomniejszona o korekty uzgodnione w umowie, obejmujące między innymi spłaty z portfela w ustalonym okresie.

Dec 03 2015

KRUK wygrał pierwszy przetarg we Włoszech!

Grupa KRUK, lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od włoskiego banku UBI (Unione di Banche Italiane). Wartość nominalna portfela wynosi 83 mln euro, czyli około 357 mln złotych. To historyczny bo pierwszy portfel, który KRUK wygrał na włoskim rynku.  

Nov 26 2015

Duże zainteresowanie obligacjami publicznymi KRUKa

KRUK z sukcesem zakończył kolejną emisję obligacji serii W2 na rynku publicznym i przydzielił inwestorom papiery o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Ich termin zapadalności wynosi 5 lat przy oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę 2,9 p.p. Oferta przeprowadzona przez konsorcjum Domu Maklerskiego BDM oraz Domu Maklerskiego PKO BP spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów, a redukcja wyniosła 85%.

Nov 17 2015

KRUK – Kurs na zysk

KRUK po raz kolejny zaoferuje obligacje publiczne, których oprocentowanie wyniesie 4,63%*. Zapisy na obligacje serii W2 zostaną przeprowadzone w dniach od 18 do 25 listopada. Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wyniesie 30 mln zł. Podobnie jak w poprzednich emisjach, publiczna oferta obligacji została przygotowana z myślą o inwestorach indywidualnych.

Nov 13 2015

KRUK dołączy do MSCI Global Small Cap

KRUK (ticker: KRU), lider zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, od 2011 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dołączy do indeksu MSCI Global Small Cap. Włączenie spółki w skład indeksu nastąpi 1 grudnia br.

Nov 02 2015

Zysk netto KRUKa wzrósł o 27%

Grupa KRUK (GPW:KRU), lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze 3 kwartały 2015 roku.

Oct 20 2015

KRUK kupi kolejny duży portfel od największego banku w Polsce

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności mieszanych o wartości nominalnej 718 mln złotych od banku PKO BP. To drugi co do wielkości portfel kupiony przez KRUKa w tym roku oraz trzeci w całej historii zakupów Grupy we wszystkich krajach.

Oct 09 2015

Kolejny mocny kwartał KRUKa. Ponad 200 mln złotych spłat i nowe inwestycje w 5 krajach

Spłaty z obsługi portfeli wierzytelności nabytych przez KRUKa w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wyniosły 605 mln złotych, czyli o 14 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w trzecim kwartale spłaty z tego tytułu wyniosły 206 mln złotych.