Aktualności

May 30 2020

COVID-19 obniżył wyniki KRUKa w 1 kwartale o ponad 125 mln zł

KRUK w pierwszej części 2020 roku – podsumowanie:

May 22 2020

Pomimo mocnej EBITDA gotówkowej COVID-19 przekłada się na szacowaną stratę finansową Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku

KRUK pomimo rekordowych spłat w I kwartale 2020 roku oraz szacowanej rekordowej EBITDA gotówkowej*, ale zgodnie z wymogami księgowymi (MSSF 9), uwzględnił oczekiwany wpływ pandemii COVID-19 przy szacowaniu wstępnych wyników za I kwartał i dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat. W konsekwencji Grupa zaewidencjonowała negatywną aktualizację wyceny portfeli w wysokości -125 mln zł, co przełożyło się na wstępnie szacowaną, skonsolidowaną stratę netto Grupy w wysokości 62 mln zł za 1 kwartał 2020 roku. Szacowana wstępna EBITDA gotówkowa Grupy KRUK za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł i była o 15% większa w stosunku do roku poprzedniego.

May 01 2020

Zmiany w zarządzie KRUK S.A.

W dniu 30.04.2020 roku KRUK S.A. poinformowała o zmianach w składzie zarządu spółki. Ze względów zdrowotnych rezygnację ze stanowiska członka zarządu złożyła Agnieszka Kułton odpowiedzialna za obszar zarządzania wierzytelnościami. Dotychczasową funkcję będzie pełnić do 28 maja tego roku. Równocześnie Piotr Krupa zarekomendował Radzie Nadzorczej KRUK S.A., aby z dniem 29 maja do zarządu spółki dołączył Piotr Kowalewski, który od ponad 16 lat ściśle współpracował z Agnieszką w KRUKu i budował z nią wspólną wizję i rozwój obszaru zarządzania wierzytelnościami. Piotr (39 lat) aktualnie pełni rolę dyrektora odpowiedzialnego za Obszar Zarządzania Niezabezpieczonymi Wierzytelnościami Detalicznymi w całej Grupie KRUK.

Apr 22 2020

KRUK rozpoczyna prace nad VII Programem Emisji Obligacji Publicznych

Zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł. W jego ramach Spółka będzie mogła  przeprowadzać prospektowe emisje obligacji publicznych (Obligacje) przez kolejny rok od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Apr 11 2020

Pomimo dobrych spłat i stabilnej sytuacji płynnościowej KRUK spodziewa się negatywnego wpływu Covid–19 na wyniki I kwartału

KRUK zainwestował w I kwartale 2020 roku ponad 57 mln zł w pakiety własne o łącznym nominale 505 mln zł. Spadek inwestycji o 68% względem poprzedniego roku to efekt globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, na skutek której Grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną. W pierwszym kwartale KRUK inwestował przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach – w Polsce i Rumunii. 

Apr 01 2020

KRUK rozpoczyna skup obligacji własnych

zarząd KRUK S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 złotych lub 1.000  złotych. Skup obligacji może trwać do 30 września 2020 roku. Skupione obligacje zostaną umorzone po ich wartości nominalnej, w terminie do 30 września 2020 r. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu nie przekroczy 25 mln złotych.

Mar 18 2020

KRUK w trosce o bezpieczeństwo uczestników procesu odstępuje od oferty obligacji serii AJ 2

Zarząd KRUK S.A. poinformował o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty obligacji serii AJ 2 . Decyzja została podjęta w związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju z powodu koronawirusa oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, która wynika m.in. z konieczności osobistych zapisów w Punktach Obsługi Klientów Domów Maklerskich.

Mar 13 2020

KRUK startuje z emisją obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych

19 marca 2020 roku KRUK planuje rozpocząć zapisy na pierwszą w tym roku emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. Potrwają one do 1 kwietnia br. Łączna wartość nominalna oferty wyniesie do 30 mln zł, a szacowane zmienne oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 5,20 proc.* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,50 p.p.). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

Mar 06 2020

KRUK w 2019 roku wypracował 277 mln zł zysku netto i ponad 1,1 mld zł gotówkowej EBITDA

KRUK S.A. opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za 2019 rok:

Jan 11 2020

KRUK w 2019 roku: 1,78 mld zł spłat i inwestycje na poziomie 781 mln zł, szacunkowy zysk netto 304 mln zł

Spłaty na rynku polskim i rumuńskim stanowią największą część wszystkich spłat w Grupie KRUK i w zestawieniu z rokiem poprzednim wzrosły o blisko 7%. Czwarty kwartał 2019 roku utrzymał znaczący wzrost spłat na rynku włoskim, które w rocznym zestawieniu poprawiły się względem 2018 roku o 46%.