Aktualności

Jul 11 2019

KRUK w II kwartale 2019 roku: Inwestycje w trzech krajach i 447 mln zł spłat z portfeli własnych

KRUK zainwestował w drugim kwartale 2019 roku 129 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 1,9 mld złotych. W tym samym czasie, spłaty z portfeli zakupionych w przeszłości wyniosły 447 mln złotych.

Jul 07 2019

KRUK ma nowy prospekt emisji obligacji publicznych

Komisja Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku zatwierdziła prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.

Jun 11 2019

Grupa KRUK podpisała umowę zakupu portfela na rynku wtórnym w Rumunii

InvestCapital LTD, spółka należąca do Grupy KRUK, podpisała umowę na zakup portfela wierzytelności od Getback Recovery S.R.L. na rynku rumuńskim. Portfel stanowi część wierzytelności nieregularnych, głównie konsumenckich, posiadanych przez sprzedającego w Rumunii. Cena za portfel wyniosła 41 mln lejów rumuńskich (37 mln zł).

May 02 2019

KRUK podpisał umowę przejęcia Wonga

KRUK podpisał umowę przejęcia 100 proc. udziałów w wonga.pl sp. z o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Wcześniej, zgodę na transakcję wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Apr 25 2019

Dobry początek roku dla KRUKa

KRUK opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 roku:

Apr 11 2019

KRUK zwiększył portfel w Rumunii i Polsce

KRUK zainwestował w pierwszym kwartale 2019 roku 179 mln złotych w pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 1,4 mld złotych. Najwięcej w Rumunii i w Polsce – odpowiednio około 45 i 34 procent sumy nakładów. Równocześnie spłaty z pakietów własnych kupionych w przeszłości wyniosły w tym czasie 427 mln złotych.

Mar 28 2019

KRUK pozyskał 115 mln zł na rynku obligacji

KRUK pozyskał 115 mln zł w ramach prywatnej emisji 6-letnich obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę równą 4,0 p.p. Emisję przeprowadził mBank.

Mar 16 2019

KRUK stawia na Zespół Wonga w Polsce

KRUK podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia 100% udziałów w wonga.pl sp. z.o.o., działającej na polskim rynku pożyczek online. Zamknięcie transakcji będzie wymagać podpisania ostatecznej umowy przejęcia udziałów, a także otrzymania odpowiedniej zgody na dokonanie koncentracji.

Mar 08 2019

KRUK w 2018 roku wypracował 12% wzrostu zysku netto

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za cały 2018 rok:

Feb 07 2019

KRUK uplasował kolejną emisję obligacji

KRUK w całości uplasował kolejną emisję publiczną obligacji serii AG2 . W ofercie obligacji o wartości do 25 mln zł wzięło udział 511 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 26,0 mln zł. Redukcja wyniosła 4%