Feb 27 2016

Zarząd KRUKa zarekomenduje dywidendę z zysku 2015 roku

Zarząd KRUK S.A. zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 roku. W pozostałej części zysk netto Spółki ma zostać przeznaczony na kapitał zapasowy. W przypadku akceptacji ze strony akcjonariuszy, będzie to drugi rok z rzędu, kiedy KRUK wypłaci dywidendę. W ubiegłym roku dywidenda wyniosła 1,5 zł na jedną akcję.

– Za nami kolejny dobry rok – tylko w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku zysk netto wyniósł 160 mln zł, czyli o 6 procent więcej niż w całym 2014 roku. Niezmiennie chcemy być spółką, która stawia na dynamiczny rozwój, ekspansję i zwiększanie zysków, a dodatkowo dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Wierzę, że takie podejście cechuje dobre spółki giełdowe – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Zarząd KRUK S.A. uznaje, że wypłata dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową Grupy. Wypłata dywidendy, podobnie jak w ubiegłym roku, wzmocni kulturę dbałości o koszty oraz zachęci akcjonariuszy zarówno z rynku, jak i samej Grupy KRUK do akumulowania posiadanych akcji.

Grupa KRUK posiada miejsce na bilansie na dalszą ekspansję i zwiększanie poziomu inwestycji w portfele wierzytelności. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 3 kwartału 2015 roku wyniósł 1,0x i był najniższy od 1 kwartału 2011 roku.