Sep 20 2011

Raport Windykacja 2011

W pierwszej połowie 2011 roku Grupa KRUK obsługiwała sprawy zadłużeń o wartości przekraczającej 12 miliardów złotych!  Suma ta przekroczyła już wolumen z całego ubiegłego roku. Szczegółową analizę wyników największej firmy windykacyjnej w Polsce, a także analizę zadłużenia oraz profilu dłużnika prezentuje półroczny Raport Windykacja 2011.

Grupa KRUK windykowała zadłużenie zarówno zlecone przez Klientów, jak i portfele wierzytelności zakupione przez nią na własny rachunek w roku 2011 oraz latach poprzednich. Jednocześnie tylko przez pierwsze sześć miesięcy br. KRUK przyjął do obsługi sprawy o wartości 4,5 mld zł. W tym obszarze odnotowano aż 51% wzrost w porównaniu z pierwszym półroczem 2010, w którym wartość spraw wyniosła 3 mld zł.

Jak wynika z Raportu Windykacja 2011, Grupa Kapitałowa KRUK w sumie obsługiwała 2,1 mln osób. Najwięcej dłużników pochodzi z Górnego Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska, najmniej z Podlasia oraz województw: świętokrzyskiego i opolskiego. Na Mazowszu mieszka również najbardziej zadłużony konsument obsługiwany przez Grupę KRUK, którego dług wynosi ponad 9,5 mln zł. Natomiast najbardziej zadłużona firma ma swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim i jej zaległość przekracza 67 mln zł.

– Średnia wartość raty w ubiegłym roku wahała się między 161 a 236 zł, natomiast  w pierwszym półroczu 2011, wartość raty mieściła się w granicy 144-189 zł – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. – Oznacza to, że Polacy mają mniejsze możliwości finansowe i przeznaczają na comiesięczną spłatę zadłużenia niższe kwoty niż w ubiegłym roku.  W przypadku KRUKa wysokość raty jest zwykle proponowana przez samą osobę zadłużoną, która wie najlepiej, jaką rzeczywistą kwotę może przeznaczyć na systematyczną spłatę długu. Dlatego porozumienia ratalne zawierane z naszą  firmą są dopasowane do aktualnej kondycji domowego budżetu. Nie zależy nam na narzucaniu absurdalnie wysokich rat czy oczekiwaniu spłaty całości kwoty od razu, bo nawet jeśli taka ugoda zostanie podpisana, to później nie będzie realizowana. Nawet mimo najszczerszych chęci osoby zadłużone nie będą w stanie się z niej wywiązać, bo po prostu nie będą dysponować tak dużymi pieniędzmi.

Co zaskakujące, już trzeci rok z rzędu analiza dłużników wykazała, że najwięcej nierzetelnych płatników jest spod znaku Byka oraz Bliźniąt. Najmniejszą liczbę zadłużeń odnotowano wśród osób spod znaku Strzelca i Skorpiona. Nieznacznie zmienił się również wiek przeciętnego dłużnika, który wynosi  43 lata.