Apr 04 2011

Przychody Grupy KRUK w 2010 r. wzrosły do ponad 164 mln zł

Grupa KRUK, lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce i wiodący podmiot na rynku rumuńskim, o 28% zwiększyła przychody skonsolidowane wypracowane w 2010 roku. Dla porównania w 2009 roku przychody Grupy wyniosły 128,6 mln zł i z kolei były wyższe od osiągniętych w 2008 roku o 24%.

Jeszcze większa jest dynamika wzrostu zysku netto Grupy KRUK. W 2010 roku wyniósł on 36,1 mln zł i był wyższy od wyniku netto w 2009 roku o 54%. Natomiast porównanie wyniku netto z 2009 roku do osiągniętego zysku w 2008 roku pokazuje wzrost o 41%. Na poprawę osiąganych marż w ubiegłym roku duży wpływ miała polityka systematycznego zmniejszania relacji kosztów operacyjnych do osiąganych przychodów.


„Ubiegły rok był dla całej Grupy KRUK bardzo udany. Spodziewaliśmy się wzrostu przychodów i zysków większych rok do roku i liczyliśmy na wypracowanie rekordowych wyników. Warto zaznaczyć, że nasz rozwój jest szybszy niż wzrost rynku windykacji w Polsce, który urósł w ubiegłym roku o ok. 24%. W porównaniu do dynamiki rozwoju innych usług finansowych jest to bardzo dobry wynik, który pokazuje jak perspektywiczna jest branża zarządzania wierzytelnościami” mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. Już teraz Grupa KRUK osiąga przychody większe niż wszystkie spółki zajmujące się windykacją notowane na GPW w Warszawie” – dodaje.

Dynamiczny rozwój Grupy KRUK jest efektem wzrostu aktywności spółek w Polsce oraz w Rumunii, w zakresie zakupów pakietów wierzytelności oraz dalszego rozwoju segmentu usług inkaso.

W 2010 roku Grupa KRUK przyjęła do windykacji i obsługi w Polsce i Rumunii łącznie pakiety spraw o wartości 5,9 mld złotych. Wartość spraw, które trafiły w Polsce do obsługi inkasa i zostały zakupione przez spółki Grupy KRUK, pozostała na podobnym poziomie. Zarówno w 2010, jak i 2009 roku było to około 3,8 mld zł. Zdecydowany wzrost Grupa odnotowała natomiast w Rumunii, gdzie wartości te wzrosły z 850 mln zł w roku 2009 do niemal 2,1 mld w roku ubiegłym. Szczególną aktywność KRUK International (rumuńska spółka-córka) przejawiała w obszarze zakupów. W ciągu poprzednich dwunastu miesięcy kupiła długi o wartości 1,3 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 1 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Jednocześnie w obu krajach można zauważyć wyraźną tendencję do wzrostu spraw przekazywanych do obsługi przez wierzycieli (inkasa) głównie z sektora bankowego. W Polsce wartość ta wzrosła o 15% z 2,6 mld zł do 3 mld zł, a w Rumunii aż o 45% z niemal 0,5 mld zł do ponad 0,7 mld zł.

„Kiedy ponad 13 lat temu zakładaliśmy tę spółkę z moim wspólnikiem miałem wizję KRUKa jako największej firmy windykacyjnej w Polsce. Wtedy niektórym wydawało się to abstrakcyjnym marzeniem na rynku, na którym działali już światowi giganci tej branży. Ten cel udało mi się jednak dość szybko osiągnąć, także dzięki współpracy z funduszem private equity. Dziś widzę KRUKa jako największego gracza na rynku zarzadzania wierzytelnościami w Europie Centralnej i też zamierzam tę wizję urzeczywistnić. Planujemy dalsze inwestycje w rozwój Grupy KRUK i umocnienie naszej wiodącej pozycji zarówno w Polsce jak i w Rumunii. Przymierzamy się do wejścia na kolejne rynki – w grę wchodzą Czechy, Słowacja lub Węgry. Dotychczas rozwój Grupy był finansowany z wypracowanego zysku spółki, emisji obligacji korporacyjnych oraz z kredytów bankowych. W planach mamy przeprowadzenie publicznej emisji akcji i pozyskanie środków na inwestycje z giełdy. Ich wartość szacujemy w najbliższych latach na kilkadziesiąt milionów złotych” – dodaje Piotr Krupa.