Sep 02 2019

Ponad dwukrotnie większe zapisy na obligacje KRUKa

KRUK w całości uplasował pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. W ofercie o wartości 25 mln zł wzięło udział 898 inwestorów, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 55,7 mln zł. Redukcja wyniosła ponad 55 proc. Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne w składzie: Dom Maklerski BDM – główny oferujący, Noble Securities,  Michael Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski BOŚ, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

KRUK oferował do 250 tys. sztuk 5-letnich obligacji serii AJ1 z szacowanym zmiennym oprocentowaniem w pierwszym okresie odsetkowym 5,22 proc. w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,5 p.p.).

– Emisja w okresie wakacyjnym, kończąca się ponad dwukrotnie większym zainteresowanie, to jeden z największych sukcesów na polskim rynku obligacji publicznych od kilku lat. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy tak licznie wzięli udział w naszej ofercie. To zainteresowanie potwierdza zaufanie, jakim inwestorzy indywidualni darzą KRUKa i przekonuje nas do kontynuowania aktywności na rynku obligacji publicznych – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. – Dla tych inwestorów, których zmartwiła redukcja zapisów o 55 proc. mam dobrą wiadomość – to była dopiero pierwsza emisja pod nowym Prospektem i z pewnością będą kolejne. KRUK chce rozwijać swoją działalność wspierając się emisjami i odbudowywać przy tym rynek obligacji. Dla KRUKa, inwestorzy indywidualni są bardzo ważni – powiedział Piotr Krupa.

Oferta obligacji została przeprowadzona w oparciu o prospekt VI Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 lipca 2019 roku. Na jego podstawie, KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji przez rok od daty zatwierdzenia. Wartość nominalna całego programu to 700 mln zł.