Sep 09 2018

KRUK zamyka I półrocze: nowy rekord spłat i zwiększona aktywność inwestycyjna na rynku polskim

KRUK S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku:

  • W I półroczu 2018 spłaty z portfeli wyniosły 763 mln złotych i stanowiły 56% wyniku poprzedniego roku. Tylko w II kwartale KRUK zrealizował 400 mln zł spłat i był to najlepszy kwartał w historii
  • Zysk netto w I półroczu 2018 roku wyniósł 189 mln zł i był o 13 proc. niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  • Grupa KRUK w I półroczu zainwestowała 407 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld złotych. Tylko w II kwartale inwestycje wyniosły 282 mln złotych przy wartości nominalnej 1,9 mld złotych. Większość nakładów (72%) pochodziło z rynku polskiego.
  • Po zakończeniu I półrocza 2018 KRUK zawarł umowę zakupu portfela wierzytelności od Servicios Financieros Carefour (Hiszpania) o łącznej wartości nominalnej 248 mln euro. Wygrał też przetarg w Polsce na zakup dwóch portfeli wierzytelności konsumenckich i MŚP o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł, a także wygrał przetarg na zakup portfela na rynku włoskim o wartości nominalnej ponad 300 mln euro.
  • Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,1x oraz elastycznym dostępem do finansowania, KRUK jest dobrze pozycjonowany do zwiększenia swojej aktywności inwestycyjnej w Europie
  • KRUK w dalszym ciągu pracuje nad rozwojem operacji we Włoszech i w Hiszpanii. Łączna liczba zatrudnionych w obu krajach wzrosła do ponad 500 osób na koniec czerwca 2018 roku.
  • 27 kwietnia 2018 roku KRUK wypłacił kolejną dywidendę w wysokości 5 zł na akcję, czyli w sumie 94 mln złotych.
  • KRUK ogłosił 9. lipca 2018 roku przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy. Celem przeglądu opcji strategicznych jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki – stworzenia jednej z wiodących firm zarządzających wierzytelnościami w Europie.

– Dobry początek roku nie jest dla nas zaskoczeniem. Jesteśmy na dobrej drodze, aby zrealizować cel założony na ten rok. Szczególną wartość przykładamy do rosnących spłat z portfeli wierzytelności, które w pierwszym półroczu wyniosły 763 mln zł, z czego ponad 400 mln zł w drugim kwartale. Silna generacja gotówki w ostatnich latach i niski poziom zadłużenia pozwoliły nam na wypłatę kolejnej dywidendy w wysokości 94 mln zł. Wypłacamy ją od 2015 roku. W ciągu czterech lat inwestorzy otrzymali od spółki ponad 190 mln zł w formie dywidend – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

– W ostatnim czasie miało miejsce kilka wydarzeń, które wzmocnią nasz rozwój w przyszłości. Od początku roku jesteśmy bardziej skuteczni w przetargach na portfele w Polsce. Drugie półrocze powinno przynieść więcej inwestycji także za granicą. Wzmacniamy się także operacyjnie. Coraz efektywniej obsługujemy portfele nabyte w krajach o dłuższej historii działalności, ale także we Włoszech i w Hiszpanii. We Włoszech przejęliśmy spółkę Agecredit, która wzmocni rozwój jednego z kluczowych segmentów działalności Grupy – obsługi wierzytelności na zlecenie. Obecnie badamy także długoterminową perspektywę – ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych i chcemy wybrać najlepszą z możliwych dróg dalszego rozwoju całej Grupy. Przed nami wciąż wiele wyzwań – dodaje Piotr Krupa.

O Grupie KRUK
Firma KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku KRUK odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze. Wśród szerokiego grona partnerów biznesowych firmy są: banki, instytucje finansowe, telekomunikacyjne, mieszkaniowe, produkcyjne czy samorządowe. W 2011 roku spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KRUK S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej KRUK, do której w Polsce należą również m.in. Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa Spółka komandytowa, ERIF BIG S.A. oraz KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz fundusz sekurytyzacyjny PROKURA NS FIZ. Główna siedziba Grupy KRUK mieści się we Wrocławiu. Poza Polską Grupa KRUK działa również w Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii, zatrudniając ok. 3 tys. osób (stan na grudzień 2017 r.).