Jun 29 2016

KRUK wzmacnia współpracę z inwestorami indywidualnymi

KRUK 29 czerwca przydzielił inwestorom obligacje serii AB3 o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności oferowanych obligacji to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 145 mln zł. Obligacje przydzielono 791 inwestorom. Redukcja wyniosła 55%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

– Po niespełna pięciu miesiącach od uruchomienia III Programu Emisji Publicznych, zrealizowaliśmy go już w prawie 90%. W tym czasie przeprowadziliśmy trzy emisje, z których każda spotkała się z dużym zainteresowaniem i zakończyła wysoką redukcją. W obecnej emisji dołączyło do nas prawie 800 inwestorów. Dziękuję im za to, że chcą wspierać nasz dynamiczny rozwój w Europie. Emisje publiczne w naszej spółce systematycznie zyskują na znaczeniu. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Liczba oferowanych obligacji wynosiła 650 tysięcy, przy łącznej wartości nominalnej 65 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,45 mln obligacji. Obligacje serii AB3 były emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 300 mln zł, który jest ważny do 4 lutego 2017 roku.

– W ramach obecnego programu możemy wyemitować jeszcze obligacje do wartości 35 mln zł, dlatego już teraz mocno rozważamy uruchomienie kolejnego programu obligacji publicznych. Chcielibyśmy również zbadać, czy istnieje możliwość zainteresowania inwestorów indywidualnych emisjami w euro, czyli w walucie, która powinna mieć znaczący udział w naszych inwestycjach w kolejnych latach. To odpowiedź na wysoką podaż wierzytelności w Europie Zachodniej. – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.