Sep 03 2018

KRUK wygrywa przetarg na duży portfel we Włoszech

KRUK wygrał przetarg na zakup portfela wierzytelności niezabezpieczonych od jednej z włoskich instytucji finansowych. Wartość nominalna portfela wynosi ponad 300 mln euro, czyli 1,3 mld złotych.

– W drugiej połowie roku chcemy być bardziej aktywni na rynkach zagranicznych, a wygrana w przetargu we Włoszech to jeden z dowodów tej aktywności. Czujemy się coraz pewniej na tym rynku. Niezmiennie poprawiamy efektywność operacji i doskonalimy proces wyceny wierzytelności – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Tylko w pierwszym półroczu KRUK zainwestował 407 milionów złotych w portfele o wartości nominalnej 2,5 miliarda złotych. Większość inwestycji dotyczących całego półrocza bieżącego roku (72% nakładów) pochodziło z rynku polskiego. KRUK w drugim kwartale kupił w sumie 52 portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,9 miliarda złotych za cenę 282 milionów złotych.
Po zakończeniu półrocza KRUK dodatkowo zawarł umowę zakupu portfela wierzytelności od Servicios Financieros Carefour (Hiszpania) o łącznej wartości nominalnej 248 mln euro, a także dwóch portfeli w Polsce o łącznej wartości prawie 500 mln zł.

O Grupie KRUK
Firma KRUK S.A. jest liderem na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej. Od 1998 roku KRUK odzyskuje wierzytelności konsumenckie i gospodarcze. Wśród szerokiego grona partnerów biznesowych firmy są: banki, instytucje finansowe, telekomunikacyjne, mieszkaniowe, produkcyjne czy samorządowe. W 2011 roku spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. KRUK S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej KRUK, do której w Polsce należą również m.in. Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa Spółka komandytowa, ERIF BIG S.A. oraz KRUK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz fundusz sekurytyzacyjny PROKURA NS FIZ. Główna siedziba Grupy KRUK mieści się we Wrocławiu. Poza Polską Grupa KRUK działa również w Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii, zatrudniając ok. 3 tys. osób (stan na grudzień 2017 r.).