Jul 11 2019

KRUK w II kwartale 2019 roku: Inwestycje w trzech krajach i 447 mln zł spłat z portfeli własnych

KRUK zainwestował w drugim kwartale 2019 roku 129 mln złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 1,9 mld złotych. W tym samym czasie, spłaty z portfeli zakupionych w przeszłości wyniosły 447 mln złotych.

KRUK zainwestował w drugim kwartale w 35 portfeli na trzech rynkach: w Polsce, Rumunii i Czechach. Łączne nakłady w pierwszym półroczu wyniosły 309 mln złotych i były o 24 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Zamykamy dobre półrocze pod kątem inwestycji. Dokonaliśmy ich na rynkach, na których jesteśmy obecni najdłużej i mamy największe doświadczenie – przede wszystkim w Polsce i Rumunii. Suma była co prawda niższa niż w ubiegłym roku, jednak oczekujemy, że zwroty z dokonanych inwestycji będą wyższe niż w przypadku zakupów dokonanych w ostatnich dwóch latach – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Spłaty z portfeli zakupionych w przeszłości wygenerowały w drugim kwartale 447 mln złotych, co przełożyło się na 874 mln złotych spłat w perspektywie całego półrocza. To o 15 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku.

 – Obserwujemy rosnący strumień w Polsce i Rumunii, który stanowi około trzy czwarte sumy. Równocześnie coraz większy udział mają spłaty z Włoch. Oczekujemy, że ten trend zostanie podtrzymany. Szczególnie ważne będą najbliższe miesiące, w których powinniśmy się przekonać o efektywności ścieżki sądowej KRUKa we Włoszech – powiedział Piotr Krupa.