Feb 07 2019

KRUK uplasował kolejną emisję obligacji

KRUK w całości uplasował kolejną emisję publiczną obligacji serii AG2 . W ofercie obligacji o wartości do 25 mln zł wzięło udział 511 inwestorów, którzy złożyli zapisy na 26,0 mln zł. Redukcja wyniosła 4%

Ofertę przeprowadziło konsorcjum dystrybucyjne: Dom Maklerski BDM, Noble Securities, Copernicus Securities oraz Ipopema Securities.

– Rynek obligacji publicznych pozostaje trudny. Tym bardziej doceniamy wynik 55 mln złotych, pozyskanych łącznie w ostatnich trzech miesiącach. Dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy licznie wzięli udział w naszej ofercie. Chcę, żeby KRUK był aktywny w odbudowie zaufania do rynku. Inwestorzy indywidualni oczekują swobodnego dostępu nie tylko do rynku akcji, ale również obligacji. Będziemy stale podnosić jakość komunikacji, by dawać im jeszcze większy komfort informacyjny. Mamy długoterminowy plan rozwoju biznesu, sięgający 2024 roku i dalej – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Emisja obejmowała 250 tys. 5-letnich obligacji serii AG2, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogli składać zapisy od 100 zł. To druga oferta obligacji w ramach V Programu Obligacji Publicznych – w listopadzie 2018 roku KRUK uplasował emisję obligacji o wartości 30 mln zł, w której wzięło udział 374 inwestorów.

Obligacje były oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Podstawowym V Programu Emisji Obligacji oraz Ostatecznych Warunkach Emisji obligacji serii AG2, opublikowanych na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronie internetowej Współoferującego – Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl.