Oct 01 2016

KRUK sukcesem zamyka III program emisji obligacji publicznych

KRUK 30 września przydzielił inwestorom obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, emitowane w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych. Termin zapadalności ostatniej oferowanej serii to 5 lat, przy zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 3M powiększonym o marżę w wysokości 315 punktów bazowych. Łącznie na obligacje zapisało się prawie 700 inwestorów, który zgłosili popyt na 91 mln zł. Redukcja wyniosła 61%. Podmiotami współoferującymi były Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM.

Emisja zakończona sukcesem oznacza, że KRUK w pełni wykorzystał dostępność całego programu o wartości 300 mln zł rozpoczętego w lutym br.

Zamykamy III program po siedmiu miesiącach od uruchomienia. Wyciągamy z tego dwa wnioski. Po pierwsze, inwestorzy indywidualni w dalszym ciągu są zainteresowani współpracą z dobrej jakości emitentami, za jakiego uważam naszą spółkę. Po drugie, potencjał tego rynku jest większy niż się początkowo spodziewaliśmy, dlatego planujemy uruchomienie kolejnego programu o łącznej wartości do 500 mln zł. Nie wykluczamy, że 300 mln zł pozyskanych z rynku publicznego w tym roku to nie koniec. Wszystko będzie zależeć od możliwości inwestycyjnych, które obecnie oceniam jako wysokie, a także od dostępności innych źródeł finansowania – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

III Program został uruchomiony 4 lutego 2016 roku. W całym programie na obligacje KRUKa zapisało się ponad 3,5 tysiąca inwestorów. Złożyli oni zapisy o łącznej wartości 800 mln zł w porównaniu do 300 mln zł wartości całego programu. Średnia redukcja wyniosła 63%.

Dziękuję wszystkim inwestorom, którzy licznie wzięli udział w III programie emisji obligacji publicznych i zachęcam do udziału w kolejnych emisjach przeprowadzanych przez naszą spółkę. Środki będziemy wykorzystywać na dalszy rozwój, realizując cel strategiczny, jakim jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie – dodaje Piotr Krupa.