Nov 30 2016

KRUK startuje z IV Programem Emisji Obligacji

1 grudnia rozpoczną się zapisy na pierwszą emisję obligacji publicznych w ramach IV Programu Emisji Obligacji firmy KRUK. Zapisy potrwają do wyczerpania puli oferowanych obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 40 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym 4,88%* w skali roku (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.) Współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BDM oraz Dom Maklerski mBanku.

Emisja obejmie 400 tys. obligacji serii AF1, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy będą mogli składać zapisy już od 100 zł.

Wracamy z nowym programem obligacji i piątą emisją w tym roku. Sukces III programu i uplasowanie 300 mln zł w ciągu 7 miesięcy potwierdziły naszą pozycję na rynku jako solidnego emitenta. Zdecydowaliśmy się na zwiększenie dostępności naszego produktu i IV program zostanie zrealizowany z pomocą trzech domów maklerskich. Po raz pierwszy zapisy będą prowadzone do dnia wyczerpania puli dostępnych obligacji. – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

W ogłoszonych wynikach pierwszych trzech kwartałów 2016 r. KRUK zaraportował wzrost zysku netto do 186 mln złotych. KRUK jednocześnie posiada miejsce na dalsze zwiększanie zadłużenia; wskaźnik długu odsetkowego netto do kapitałów własnych wyniósł 1,4x. Wpływy z emisji Obligacji serii AF1 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej Grupy Kapitałowej KRUK.

Pozostajemy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie kolejne miesiące wyglądają atrakcyjnie pod względem dostępnych możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, na których działamy. Po raz kolejny liczymy na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych i ich wsparcie w dynamicznym rozwoju naszego biznesu. – dodaje Piotr Krupa.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty publicznej na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym, zatwierdzonym 24 listopada 2016 roku oraz Ostatecznych Warunkach Emisji, opublikowanych 30 listopada 2016 roku na stronie internetowej spółki www.kruksa.pl oraz w celach informacyjnych na stronach internetowych współoferujących – Domu Maklerskiego BDM S.A. ww.bdm.pl, Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego www.dm.pkobp.pl oraz Domu Maklerskiego mBanku www.mdm.pl.