Nov 30 2016

KRUK sfinalizował nabycie portfela od Grupy Carrefour w Hiszpanii

Grupa KRUK, polski lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, zawarła umowę nabycia portfela wierzytelności konsumenckich w Hiszpanii od podmiotu Grupy Carrefour – Servicios Financieros Carefour, E.F.C. o wartości nominalnej 183 mln euro (807 mln złotych).

Zamknęliśmy drugą inwestycję KRUKa w Hiszpanii. Jest ona dla nas bardzo ważna z punktu widzenia wielkości portfela oraz zainwestowanej kwoty, zwłaszcza że jest to dużo większa inwestycja od poprzedniej w tym kraju. To istotny krok w kierunku naszego dalszego rozwoju na jednym z największych w Europie rynków wierzytelności. Hiszpańskie banki i instytucje finansowe przejawiają wysoką skłonność do sprzedaży portfeli wierzytelności nieregularnych. Patrząc na nasze dotychczasowe dokonania oraz przetargi, które aktualnie prowadzone są na rynku, wierzę, że największe inwestycje w tym kraju są dopiero przed nami. Równolegle pracujemy nad budową organizacji. Nie wykluczamy wzmocnienia tego procesu poprzez akwizycję zewnętrznej spółki serwisującej wierzytelności – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

KRUK rozpoczął działalność w Hiszpanii w grudniu ubiegłego roku. W kwietniu 2016 roku spółka kupiła pierwszy portfel wierzytelności od hiszpańskiego banku BIGBANK AS Consumer Finance. Wartość nominalna transakcji wyniosła 3 mln euro, czyli około 13 mln złotych.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, Grupa KRUK w sumie zainwestowała 936 mln złotych w 60 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 6,4 mld złotych. Nakłady wzrosły o 220 proc. w stosunku do pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku.