Oct 29 2016

KRUK S.A. zamierza nabyć firmę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech

KRUK zamierza nabyć spółkę na rynku włoskim, z którą od kilku miesięcy współpracuje w zakresie wyceny i obsługi portfeli wierzytelności. Przejęcie i integracja 34-osobowej spółki ma wesprzeć rozbudowę firmy KRUK we Włoszech. Przychody spółki, którą chce przejąć KRUK, w 2015 roku wyniosły 9,5 milionów złotych. Podpisanie umowy nabycia włoskiej firmy ma nastąpić jeszcze w listopadzie 2016 roku.

KRUK bardzo aktywnie działa na rynku włoskim pod względem inwestycji w portfele wierzytelności. Od chwili wejścia na ten rynek w listopadzie 2015 roku do października 2016, kupił portfele o łącznej wartości nominalnej 5,9 mld złotych. Liczba nabytych dotąd wierzytelności wyniosła ponad 160 tysięcy.

Włochy są dla nas atrakcyjnym rynkiem zarówno pod względem wielkość samej sprzedaży niezabezpieczonych wierzytelność, jak i poziomu oczekiwanych stóp zwrotu. Już dzisiaj jesteśmy jednym z kluczowych podmiotów działających i inwestujących na tym wciąż jeszcze młodym rynku. Po kilku udanych inwestycjach w portfele pracujemy mocno nad rozbudową organizacji i struktur operacyjnych we Włoszech. Proces rekrutacji i implementację naszych najlepszych praktyk chcemy wesprzeć nabyciem odpowiedniej firmy zarządzającej wierzytelnościami. Dzisiaj pracujemy nad zawarciem umowy nabycia firmy, z którą od wielu miesięcy współpracujemy na etapie wycen i obsługi naszych portfeli. Dzięki dotychczasowej, kilkumiesięcznej współpracy mieliśmy okazję dobrze poznać samą organizację, ale przede wszystkim ludzi, którzy niebawem do nas dołączą. Jest to świetny zespół liczący 34 osoby, który razem z KRUKiem chciałby odnosić kolejne sukcesy we Włoszech – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A. – Włoska spółka, o której mowa, działa od początku lat 90-tych i jest doświadczonym partnerem instytucji finansowych w obsłudze wierzytelności. Firma ta ma duże doświadczenie w zarządzaniu całym procesem obsługi zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Wierzymy, że udana integracja spółki z zespołem KRUKa da nam mocne fundamenty i przyspieszy budowę wiodącej firmy zarządzającej wierzytelnościami we Włoszech – dodał Piotr Krupa.