Dec 06 2016

KRUK przydzielił 40 mln złotych obligacji. Redukcja wyniosła niemal 70 procent

Firma KRUK S.A., lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie Centralnej, przydzielił obligacje serii AF1 o wartości 40 milionów złotych. Była to pierwsza emisja w ramach IV Programu Emisji Obligacji Publicznych o wartości do 500 milionów złotych. Skuteczne zapisy złożyło ponad 900 inwestorów na kwotę ponad 125 milionów złotych. Redukcja wyniosła 68 procent.

Wspólnie z ponad dziewięciuset inwestorami indywidualnymi zamykamy pierwszą emisję w ramach IV Programu Emisji Obligacji. Czas składania zapisów został skrócony do dwóch dni, a inwestorzy i tak złożyli zapisy na kwotę przekraczającą 125 milionów złotych. To potwierdza wysoką ocenę marki KRUKa na rynku obligacji w Polsce. Podtrzymujemy uruchamianie kolejnych transz w przyszłości. Współpraca z inwestorami indywidualnymi jest dla nas ważnym elementem dalszej ekspansji KRUKa na siedmiu rynkach Europy. Do dyspozycji wciąż pozostaje 460 milionów złotych z IV programu – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Oferta obejmowała 400 tysięcy obligacji przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. Inwestorzy mogli składać zapisy już od 100 złotych. Oprocentowanie obligacji serii AF1 będzie zmienne i w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie 4,88 proc. (WIBOR 3M powiększony o marżę 3,15 p.p.). Termin zapadalności to 5 lat, odsetki będą płacone kwartalnie. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku Catalyst.