Dec 19 2018

KRUK pozyskał nowy kredyt o wartości 50 mln zł

KRUK podpisał umowę o kredyt rewolwingowy z Bankiem Pocztowym. Nowa 5-letnia umowa zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 50 mln zł. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy wynosi obecnie 1,8 mld zł.

– KRUK potwierdza wysoką zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego – tylko w ostatnich dwóch miesiącach pozyskaliśmy łącznie 155 mln zł – 90 mln zł w formie kredytów bankowych oraz 65 mln zł w formie obligacji. To istotna przewaga konkurencyjna, szczególnie na rynku generującym silną podaż portfeli, przy słabnącej presji konkurencyjnej. Chcemy dobrze wykorzystać ten trend – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

W październiku 2018, KRUK przeprowadził prywatną emisję obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych o wartości 35 mln zł. W listopadzie inwestorzy indywidualni nabyli obligacje spółki na rynku publicznym – wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Także w listopadzie KRUK zwiększył dostępne finansowanie bankowe i podpisał aneks do umowy kredytowej z mBank, który zwiększył dostępność obecnej linii kredytowej o 40 mln, do 140 mln zł łącznie. KRUK ma miejsce na bilansie na dalsze inwestycje – wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 2,3x (kowenant na poziomie 4,0x).