Nov 29 2018

KRUK pozyskał 40 mln zł dodatkowego finansowania bankowego

KRUK podpisał aneks do umowy kredytowej z mBankiem, który zwiększa kwotę dostępnego finansowania o 40 mln zł – do 140 mln zł łącznie. Obecna umowa z bankiem obowiązuje do 2023 roku. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy przekracza obecnie 1,7 mld zł.

– W ostatnich tygodniach potwierdziliśmy zdolność KRUKa do pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji na rynku prywatnym i publicznym. Dodatkowe finansowanie bankowe to kolejny duży sukces. Doceniamy zaufanie, którym obdarzają nas nasi obecni partnerzy biznesowi. To także ważny sygnał dla naszych obecnych akcjonariuszy, że dalsza ekspansja KRUKa może być finansowana na bazie obecnego modelu opartego o reinwestycje, kredyty bankowe oraz emisję obligacji. – mówi Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

W październiku 2018, KRUK przeprowadził prywatną emisję obligacji wśród inwestorów instytucjonalnych o wartości 35 mln zł. W listopadzie inwestorzy indywidualni nabyli obligacje spółki na rynku publicznym – wartość oferty wyniosła 30 mln zł. Łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych Grupy przekracza obecnie 1,7 mld zł.