Dec 01 2014

KRUK nabywa kolejny portfel wierzytelności hipotecznych

Grupa KRUK wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności hipotecznych wraz z zabezpieczeniami od BZWBK S.A.o łącznej wartości nominalnej około 443 mln zł. Jest to już druga, tak istotnaw tym roku, inwestycjaKRUKaw nowym segmencie rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie w Polsce.

– Wygrany przetarg jest konsekwencją rozwoju Grupy KRUK. Nasze doświadczenie pozwalanam pewnie stawiać milowe kroki na otwierającym się właśnie rynku wierzytelności zabezpieczonych hipoteczniew Polsce. KRUK jest już wiodącym graczem na tym rynku i aktywnie zamierza uczestniczyć w dalszym jego wzroście– mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Tylko w pierwszych trzech kwartałach tego roku nakłady inwestycyjne na wierzytelności nabyte przez Grupę KRUK wyniosły łączne 355 mln zł, a wartość nominalna kupionych wierzytelności wyniosła 2,2 mld zł.Informacja o wygranym przetargu organizowanym przez BZWBK w listopadzie sprawiła, że wartość nominalna tylko wierzytelności zabezpieczanych, nabytych w 2014 roku przez Grupę KRUK wzrośnie o co najmniej 1,2 mld zł.

– W bieżącym roku nabyliśmy dwa kluczowe portfele detalicznych wierzytelności hipotecznych, za sprawą których nasze aktywa wierzytelności zabezpieczonych wzrosły o 1,2 mld zł wartości nominalnej. Aktywa te otwierają nam nowe możliwościi przyczyniają się do wzrostu wartości spółki. Pamiętajmy przy tym, że jesteśmy mocno zainteresowani inwestycjami w trzech grupach portfeli wierzytelności: konsumenckich niezabezpieczonych, zabezpieczonych hipotecznie oraz korporacyjnych, a oprócz rozwoju produktowego, prowadzimy ekspansje na nowe rynki geograficzne. – dodaje prezes Krupa.