Sep 08 2011

KRUK kupił pakiety wierzytelności w Czechach i na Słowacji

Spółki z Grupy KRUK, SECAPITAL S.a.r.l. i KRUK International s.r.o., zawarły umowę określającą szczegółowe warunki nabycia sześciu pakietów wierzytelności konsumenckich od spółek z bankowej Grupy Santander działających na rynku czeskim i słowackim. Spółka KRUK informowała w raporcie bieżącym z dnia 27 czerwca br. o podpisaniu umowy, jednak z uwagi na poufny charakter transakcji, podanie szczegółów umowy zostało wtedy opóźnione.

Łączna wartość nominalna nabytych czterech pakietów wierzytelności z rynku czeskiego wynosi  około 185 mln PLN. Wartość nominalna dwóch pakietów wierzytelności kupionych z rynku słowackiego wynosi około 51 mln PLN. Cena nabycia pakietów wynosić będzie od 8 do 16% wartości nominalnej kupionych wierzytelności.

„Zakup portfeli wierzytelności od Grupy Santander otwiera naszą działalność na nowym rynku zagranicznym. W kwietniu tego roku rozpoczęliśmy budowanie naszej organizacji w Czechach, która wkrótce będzie gotowa do działalności operacyjnej i obsługi nabytych pakietów wierzytelności od Grupy Santandera z rynku czeskiego i słowackiego. Oceniamy, że wartość inwestycji w nieregularne wierzytelności konsumenckie w Czechach to ok. 200 milionów PLN rocznie. To dla nas bardzo perspektywiczny rynek” mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A. „Spodziewamy się, że wejście KRUKa na rynek czeski będzie nową jakością w kontaktach z wierzycielami, ponieważ wobec naszych klientów będziemy stosować sprawdzoną na rynku polskim i rumuńskim strategię prougodową” – mówi Piotr Krupa.


Po pierwszym półroczu tego roku Grupa KRUK ma ponad 50 procent udziału w rynku zakupów wierzytelności w Polsce i w Rumunii. Nabycie pakietów wierzytelności w Czechach i na Słowacji jest kolejnym elementem ekspansji zagranicznej Grupy KRUK.

Doświadczenia z Rumunii i sukces jaki osiągnęliśmy na tamtejszym rynku przekonały nas o dużych możliwościach zajęcia w krótkim czasie wiodącej pozycji na rynku zarządzania wierzytelnościami w Czechach i na Węgrzech. Naszym celem jest stworzenie największej firmy windykacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej” – mówi Piotr Krupa.

Rynek windykacyjny w Czechach jest rozdrobniony. Działa na nim ponad 200 firm zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami. Podobnie jak w Polsce i Rumunii, na rynku czeskim aktywnie działają wszystkie największe banki oraz firmy telekomunikacyjne przekazując o obsługi lub sprzedając pakiety wierzytelności do windykacji.