Jan 17 2017

Kruk finalizuje dużą inwestycję we Włoszech

Grupa windykacyjna finalizuje czwartą dużą inwestycję na rynku włoskim. Jeszcze w styczniu przejmie od Banca IFIS portfel wierzytelności o wartości nominalnej blisko 3,3 mld zł.

O wygranym przetargu na portfel niezabezpieczonych kredytów konsumenckich od włoskiego Banca IFIS Kruk informował jeszcze pod koniec grudnia 2016 roku. W tym tygodniu ItaCapital (spółka zależna Kruka) podpisała umowę kupna ponad 73 tysięcy spraw o łącznej wartości nominalnej 3,26 mld zł (744,6 mln euro). Termin płatności wyznaczono na 10 dni od zawarcia porozumienia.

Lider na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie ma za sobą świetny rok. W całym 2016 roku grupa zainwestowała 1,3 mld zł w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,1 mld zł. To najwięcej w historii działalności wrocławskiej spółki. W samym IV kwartale inwestycje w nowe portfele wierzytelności opiewały na 348 mln zł, to o 77 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. W czwartym kwartale 2016 spółka kupiła w sumie 39 portfeli wierzytelności o nominale 8 mld zł.

W 2016 roku Kruk osiągnął również rekordowy poziom spłat z portfeli własnych w wysokości 992 mln zł. To o jedną piątą więcej niż w 2015 roku. W samym czwartym kwartale spłaty wyniosły 289 mln zł, o 31 procent więcej niż w IV kwartale 2015 roku.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. kupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

wykres_krukDaniel Paćkowski, StockWatch.pl