Nov 19 2018

Grupa KRUK podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności w Hiszpanii

Spółka InvestCapital, należąca do Grupy KRUK, podpisała list intencyjny na zakup portfela wierzytelności na rynku hiszpańskim. Wartość nominalna portfela wynosi 247 mln euro, czyli 1,06 mld złotych. Sprzedającym jest jeden z największych banków hiszpańskich.

– Zgodnie z naszymi zapowiedziami, w drugiej połowie roku wzrosła nasza aktywność na rynkach zagranicznych. Pracujemy intensywnie nad zamknięciem transakcji – będzie to drugi największy portfel zakupiony przez nas na rynku hiszpańskim w tym roku. Stopniowo osiągamy pewną powtarzalność na tym rynku i korzystamy ze zdobytych doświadczeń – mówi Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A.

Grupa KRUK nabyła pierwszy portfel wierzytelności na rynku hiszpańskim w 2016 roku. W ciągu ostatnich trzech lat wartość nominalna wszystkich nabytych portfeli na tym rynku wyniosła już 5 mld zł (bez powyższego portfela). KRUK España, który obsłuży portfel, zatrudnia obecnie blisko 250 osób a główne biuro firmy znajduje się w Madrycie.