Aug 18 2016

Bank Światowy i Grupa KRUK zamknęły wspólną transkację nabycia największego portfela wierzytelności konsumenckich w Rumunii

W dniu 16 sierpnia 2016 roku został spełniony ostatni warunek umowy z dnia 20 maja br. o nabyciu portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 597 mln euro od podmiotów z Grupy Eurobank. Konsorcjum złożone z Grupy KRUK oraz International Finance Corporation (część Banku Światowego) dokonało zapłaty ceny za portfel, a tym samym zakończyło kilkunastomiesięczny, wieloetapowy proces nabycia wierzytelności. Podmiotem serwisującym cały portfel będzie rumuńska spółka należąca do Grupy KRUK – KRUK Romania SRL.

 – Teraz mogę powiedzieć, że jest to już fakt, Grupa KRUK awansowała do ekstraklasy światowych firm z branży finansowej. Transakcja ta jest kamieniem milowym w naszej historii i otwiera drogę do kolejnych biznesowych szans. IFC to bardzo doświadczony partner, działający na rynku rumuńskim od wczesnych lat ’90 z łącznymi inwestycjami na poziomie 2,4 mld dol., z czego 150 mln dol. w samym 2015 roku. Doświadczenie z tych kilkudziesięciu projektów, w połączeniu z już ponad miliardem złotych zainwestowanych przez Grupę KRUK w Rumunii od 2007 roku, stanowi mocną bazę do rozwoju współpracy. W tym projekcie możemy skupić się na działaniach operacyjnych i mamy apetyt oraz możliwości na realizację kolejnych, również w formie partnerstwa z największymi instytucjami finansowymi. Przypominam, że tym roku zainwestowaliśmy już prawie miliard złotych na siedmiu rynkach – to historyczny rekord – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.

Uczestnictwo Grupy KRUK w projekcie zostało ogłoszone w drugiej połowie 2015 roku. Inwestycja stanowi największą w historii transakcję na niezabezpieczonym rynku obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. Dzisiaj, Grupa KRUK zatrudnia ponad 2 700 osób, a w samej Rumunii organizacja liczy ponad 500 osób. KRUK działa już w siedmiu krajach Europy zachodnio-centralnej. Tylko w ostatnich dwóch latach Grupa weszła do Niemiec, Włoch i Hiszpanii nabywając na tych rynkach pierwsze portfele wierzytelności. Grupa jest obecna w Rumunii od 2007 roku. Dotychczas nabyła na tym rynku portfele o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 10 mld zł.